Οδηγίες Λειτουργίας- Πρωτόκολλο διεργασιών , οδηγίες εργασίας και προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Πρόκειται για το πρωτόκολλο διεργασιών, οδηγιών εργασίας και προληπτικών μέτρων που θα ισχύουν στο Σικιαρίδειο μέχρι νεωτέρας.

Εισαγωγή

Το παρόν πρωτόκολλο αφορά τη λειτουργία του Σικιαριδείου και συνδέεται με τα προηγούμενα πρωτόκολλα λειτουργίας που είχαν εκδοθεί τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2020. Αυτές ρυθμίζουν τις διαδικασίες σχετικά με την ασφαλή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, την προστασία των εργαζομένων και τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως αυτές επιβάλλονται λόγω της Πανδημίας του COVID-19.

Βασίζεται στις εγκυκλίους με αριθμούς πρωτ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22.5.2020 και Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.09.2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και σε άλλες σχετικές.

Το πρωτόκολλο αφορά δύο τύπους υπηρεσιών:

 1. Δια ζώσης υπηρεσίες για τους ωφελούμενους που επιλέγουν να προσέλθουν στο Σικιαρίδειο
 2. Εξ αποστάσεως υποστήριξη, Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες κ.λπ.

Εγκρίνεται αρμοδίως από το Δ.Σ. του Σικιαριδείου, επικαιροποιείται και συμπληρώνεται με αποφάσεις του Προέδρου κου Παρασκευόπουλου ή των Διευθυντών του Ιδρύματος, Διοικητικής Διευθύντριας κας Καράμπελα και Επιστημονικού Διευθυντή κου Γκιουζέλη.

Γενικά

 • Η προσέλευση των ωφελούμενων στο Σικιαρίδειο γίνεται με την τήρηση όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη χωρητικότητα των μέσων προσέλευσης, των αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικών υπηρεσιών, των προσωπικών παραμέτρων υγείας των ωφελούμενων μας. Ο στόχος είναι να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια ο μέγιστος αριθμός ατόμων.
 • Για λόγους συντονισμού, ασφάλειας και οργάνωσης, οι ωφελούμενοι που δεν επιθυμούν ως τώρα να ενταχθούν στη λειτουργία του Σικιαριδείου θα μπορέσουν να ενταχθούν αργότερα, πάντα αφού δοθεί σχετική έγκριση για την ημερομηνία έναρξης.
 • Το Σικιαρίδειο με βάση τις ανωτέρω εγκυκλίους έχει επανεκτιμά συνεχώς το καθημερινό πρόγραμμα του, παρέχοντας όλες τις εφικτές και ασφαλείς υπηρεσίες.

Μετακινήσεις

 • Προτείνεται προς όλους τους ωφελούμενους η μετακίνηση να γίνεται με IX.
 • Εάν η προσέλευση στο Σικιαρίδειο και η επιστροφή πραγματοποιείται με τα πούλμαν ή τα ταξί που διαθέτει η Περιφέρεια, τόσο για τους ωφελούμενους, όσο και για το προσωπικό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:
 • Χρήση των πούλμαν όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.09.2020 «Για τα λεωφορεία των ειδικών αυτών δομών, όπου είναι εφικτό να τηρούνται οι αποστάσεις και να μην κάθονται 2 παιδιά σε διπλανά καθίσματα, αλλά σε διαγώνια θέση και σε διαδοχικές σειρές καθισμάτων. Το άτομο που κάθεται δίπλα σε κάποιο άλλο να είναι σταθερό, και εάν είναι δυνατό να προέρχεται από την ίδια ομάδα. Διαφορετικά, να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις άτομα της ίδιας ομάδας και να υπάρχει απόσταση με άτομα από άλλη ομάδα».
 • Το πούλμαν πρέπει να απολυμαίνεται μετά από κάθε δρομολόγιο, ιδίως οι επιφάνειες κοινής επαφής.
 • Τα παράθυρα του οχήματος πρέπει να παραμένουν ανοικτά για τον καλό αερισμό και ο κλιματισμός να είναι κλειστός. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος των παραθύρων, η χρήση του κλιματισμού θα πρέπει να γίνεται χωρίς να τίθεται σε λειτουργία ανακύκλωσης.
 • Η χρήση μάσκας (μη ιατρικής) είναι υποχρεωτική για τους οδηγούς και συνοδούς των πούλμαν, ενώ είναι προαιρετική, αλλά βεβαίως επιθυμητή, για τους επιβαίνοντες ωφελούμενους.
 • Κατά την είσοδο στα πούλμαν και τα ταξί πρέπει να διατίθεται αντισηπτικό διάλυμα.
 • Πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
 • Ωφελούμενοι που θα προσέρχονται στο Σικιαρίδειο με μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα γίνονται δεκτοί.
 • Στους εργαζόμενους γίνεται σύσταση για αποφυγή των μέσων μαζικής μεταφοράς, εφ’ όσον είναι εφικτό.

Διαδικασία εισόδου και εξόδου στους χώρους του Σικιαριδείου

 • Η είσοδος των ωφελούμενων γίνεται ανά σχολικό αυτοκίνητο. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο αυτοκινήτων, το δεύτερο πρέπει να αναμένει με την πόρτα κλειστή, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η είσοδος των ωφελούμενων του πρώτου.
 • Η έξοδος από το σχολικό γίνεται με τάξη και τηρώντας αποστάσεις.
 • Όλοι οι ωφελούμενοι εισέρχονται από την κεντρική είσοδο.
 • Στην κεντρική είσοδο, το προσωπικό εφημερίας υποδέχεται τους ωφελούμενους, τους θερμομετρεί και επιβλέπει την αντισηψία των χεριών τους. Άτομα με πυρετό άνω των 37.2℃ δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο Ίδρυμα και θα παραμένουν σε ασφαλή χώρο, έως ότου τους παραλάβει η οικογένεια τους, κατόπιν ειδοποίησης μας.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται επίσης στην ίδια διαδικασία ελέγχου και αντισηψίας κατά την είσοδο τους στο Σικιαρίδειο.
 • Οι ωφελούμενοι θα οδηγούνται απευθείας στο εργαστήριο τους, όπου και θα πρέπει να βρίσκεται ήδη ο Υπεύθυνος του κάθε εργαστηρίου.
 • Για όλο το διάστημα ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, όλοι οι υπεύθυνοι εργαστηρίου είναι εν δυνάμει σε εφημερία. Σε καθημερινή εφημερία θα θεωρούνται όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και όποιος άλλος εργαζόμενος απαιτηθεί, εν γένει.

Λειτουργία εργαστηρίων

 • Τα τμήματα θα είναι όσο το δυνατό μικρότερα και σταθερά.
 • Ανά δύο εργαστήρια θα κάνουν δεκάλεπτα διαλείμματα, ενώ αυτά προγραμματίζονται έτσι, ώστε να χρησιμοποιούνται χωριστά τα δύο προαύλια. Σε περίπτωση βροχής ή άλλων καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν τον προαυλισμό, θα χρησιμοποιούνται οι δύο χώροι υποδοχής του κεντρικού κτιρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.
 • Δεν επιτρέπεται η μετάβαση ωφελούμενων από το ένα εργαστήριο στο άλλο. Επίσης δεν επιτρέπεται η μετάβαση ωφελούμενων σε γραφεία της Επιστημονικής Διεύθυνσης, στο κτίριο της Διοικητικής Διεύθυνσης ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του Ιδρύματος πλην των εργαστηρίων.
 • Τα εργαστήρια έχουν διαμορφωθεί ανάλογα του αριθμού δυναμικότητας και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η απαραίτητη απόσταση μεταξύ των ατόμων. Πιθανές περιττές καρέκλες θα απομακρύνονται.
 • Οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν συνεχώς μάσκα ή ασπίδα προστασίας.
 • Σε κάθε εργαστήριο υπάρχουν διαθέσιμα προστατευτικά μέσα.
 • Πρέπει να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες περί μη κοινής χρήσης αντικειμένων, μολυβιών, υλικού κλπ.
 • Ο χώρος των εργαστηρίων καθαρίζεται και απολυμαίνεται κάθε μέρα τακτικά και οπωσδήποτε το μεσημέρι μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων.
 • Η χρήση των τουαλετών περιγράφεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του παρόντος πρωτοκόλλου.
 • Η χορήγηση του δεκατιανού θα γίνεται από τον εκπαιδευτή και περιγράφεται παρακάτω ως διαδικασία.
 • Όπου και όταν είναι εφικτό πρέπει οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες να διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε κάθε αλλαγή ομάδας και μετά από κάθε δραστηριότητα εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών.

Ειδικά, όσον αφορά το εργαστήριο τροφοδοσίας, αυτό θα υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αφορούν προϊόντα με μακροχρόνια διάρκεια κατανάλωσης, π.χ. ποτά. Επιπλέον θα συνεχίσει δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση σε κανόνες καθαριότητας υγιεινής, ασφάλειας και σωστής διατροφής.

Λειτουργία Κουζίνας

 • Απαγορεύεται στους μη έχοντες εργασία η είσοδος στην κουζίνα και στο χώρο της τραπεζαρίας.
 • Η κουζίνα θα ενημερώνεται έως τις 09:30 για τον αριθμό των ωφελούμενων ανά εργαστήριο που έχουν προσέλθει στο Ίδρυμα, ώστε να προγραμματίζεται το δεκατιανό και το μεσημεριανό γεύμα.
 • Η παρασκευή του δεκατιανού και του μεσημεριανού γεύματος θα γίνεται αποκλειστικά από τον μάγειρα και τη βοηθό μάγειρα, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σικιαρίδειο.
 • Η διανομή του δεκατιανού θα γίνεται αποκλειστικά από τη βοηθό μάγειρα, θα μεταφέρεται ανά εργαστήριο σε σκεύος (π.χ. δίσκο, πιάτο) καλυμμένο με μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο κάθε εργαστηρίου ώστε να μοιρασθεί στους ωφελούμενους.
 • Σε κάθε εργαστήριο θα υπάρχουν κανάτες με νερό και ατομικά πλαστικά ποτήρια και ο εκπαιδευτής θα προμηθεύει τους ωφελούμενους όταν επιθυμούν. Επιπλέον οι κανάτες θα χρησιμοποιούνται υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών και στα διαλείμματα με σκοπό την αποφυγή χρήση βρυσών και συνωστισμού. Ειδικά οι ωφελούμενοι του εργαστηρίου κήπου/θερμοκηπίου θα πρέπει να έχουν ατομικό πλαστικό μπουκάλι και ο εκπαιδευτής τους να επιβλέπει τη σωστή χρήση του.
 • Η τραπεζαρία του Ιδρύματος έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Οι ωφελούμενοι σιτίζονται σε δύο διαδοχικές βάρδιες, σε κάθε βάρδια συμμετέχουν τέσσερα εργαστήρια. Σε κάθε ομάδα τραπεζιών κάθονται 4 άτομα. Το σερβίρισμα γίνεται από το Μάγειρα και τη Βοηθό Μάγειρα.
 • Η φροντίδα και καθαριότητα του χώρου γίνεται μετά την αποχώρηση και του τελευταίου ωφελούμενου κάθε βάρδιας.
 • Μετά το γεύμα κάθε ομάδα ωφελούμενων οδηγείται στο χώρο του εργαστηρίου.

Διάλειμμα

Ο χρόνος διαλείμματος ορίζεται ως εξής:

 • Όλοι οι εκπαιδευτές θα κάνουν εφημερία ανάλογα με την ώρα διαλείμματος και θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.
 • Το διάλειμμα θα γίνεται ανά δύο εργαστήρια με τήρηση αποστάσεων.

Ασφαλής χρήση και απολύμανση WC

 • Η επίσκεψη των ωφελούμενων στην τουαλέτα θα πρέπει να γίνεται πάντα υπό επίβλεψη του υπευθύνου εργαστηρίου. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο πλύσιμο των χεριών κατά την επιστροφή.
 • Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά.
 • Επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των χώρων υγιεινής και ο έλεγχος πλήρωσης σαπουνιού για τα χέρια.

Καθαριότητα και υγιεινή χώρων

 • Εντατικά μέτρα υγιεινής στους χώρους εργασίας με έμφαση σε κοινόχρηστες επιφάνειες και αντικείμενα (χερούλια, πόμολα, κουπαστές, διακόπτες, επιφάνειες εργασίας, εργαλεία κλπ.).
 • Χρήση καθαριστικών που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και είναι δραστικά απέναντι σε SARS-CoV-2.
 • Χρήση αλκοολούχων απολυμαντικών χεριών με τουλάχιστον 70% αλκοόλη.
 • Τοποθέτηση και χρήση απολυμαντικού χεριών και/ή γαντιών μίας χρήσης σε κοινόχρηστες συσκευές (πχ. φωτοτυπικά μηχανήματα).
 • Αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένων όπως τηλεφωνικές συσκευές, γραφική ύλη, συρραπτικά μηχανήματα κλπ.
 • Τοποθετήθηκαν αφίσες με οδηγίες για υγιεινή των χεριών, τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών, οι οποίες θα επικαιροποιούνται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο

Αερισμός

 • Να προτιμάται ο φυσικός αερισμός.
 • Οι εκπαιδευτές και όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να φροντίζουν για τον επαρκή φυσικό αερισμό της αίθουσας τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Είσοδος επισκεπτών, προμηθευτών κ.λπ.

Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής η πρόσβαση των επισκεπτών, των προμηθευτών, courier και εν γένει τρίτων στο Σικιαρίδειο επιτρέπεται μόνο μέχρι την καγκελόπορτα της κεντρικής εισόδου, η οποία πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένη.

Ειδικότερα:

 • Απαγορεύεται η είσοδος κάθε προσώπου στο Σικιαρίδειο πέραν των ωφελούμενων, προσωπικού και μελών του Δ.Σ.
 • Οι επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ. πρέπει να περιμένουν έξω από την καγκελόπορτα της κεντρικής εισόδου. Ο θυρωρός επικοινωνεί με το εκάστοτε αρμόδιο άτομο, που του δίνει τις σχετικές οδηγίες.
 • Συντηρητές κ.λπ. δεν μπαίνουν στο Σικιαρίδειο χωρίς την έγκριση της Διευθύντριας.
 • Οποιαδήποτε επίσκεψη, πρακτική άσκηση κ.λπ. δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει κριθεί ότι πρέπει να μπει στο Σικιαρίδειο, ακολουθείται η σχετική διαδικασία απολύμανσης και θερμομέτρησης, όπως έχει προβλεφθεί για όλους τους ωφελούμενους και εργαζόμενους. Ακολούθως συμπληρώνει το έγγραφο εισόδου με τα στοιχεία του και απαντά στο ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο υπάρχει στο γραφείο του θυρωρείου:

Ερωτηματολόγιο εισόδου επισκεπτών

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Ίδρυμα και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο να συμβάλουμε στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα ακόλουθα (κυκλώστε ότι ισχύει):

 

1. ΕΧΕΤΕ ΠΥΡΕΤΟ 37,2 C ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;                  ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

2. ΕΧΕΤΕ ΒΗΧΑ;                                                                        ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

3. ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ;                             ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

4. ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙ; 

                                                                                                         ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

5. ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ

 

6. ΗΡΘΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ;                                              ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

Σημειώστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο:

Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα τηρηθεί πλήρως το ιατρικό απόρρητο.

Εργαζόμενοι

Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου οι εργαζόμενοι του Σικιαριδείου πρέπει να:

 • προσέρχονται κανονικά στο ωράριό τους,
 • επιλαμβάνονται θεμάτων του χώρου τους,
 • μη συναθροίζονται σε καμιά στιγμή της ημέρας,
 • μην προβαίνουν σε ενδιάμεσες εξόδους χωρίς έγκριση και να τις προγραμματίζουν έγκαιρα,
 • τηρούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες,
 • αναφέρουν κάθε δυσλειτουργία,
 • φορούν υποχρεωτικά μάσκα ή ασπίδα προστασίας,
 • δίνουν το καλό παράδειγμα στους ωφελούμενους.

Λειτουργία γραφείων και Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Αναδιαμορφώθηκαν όλοι οι χώροι και γραφεία με στόχο την αύξηση της απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας.
 • Πρέπει να αποφεύγεται η κοινή χρήση αντικειμένων. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να διαθέτει το υλικό που χρειάζεται για την εργασία του (π.χ. γραφείο, καρέκλα, ηλεκτρονικό υπολογιστή, στυλό, συρραπτικό κλπ.)
 • Επιβάλλεται ο συχνός αερισμός των γραφείων και η μέριμνα για ανοιχτές θύρες, εφόσον είναι εφικτό, ώστε να επιτυγχάνεται αφ’ ενός συνεχής αερισμός των χώρων και αφ’ ετέρου η αποφυγή επαφής πολλών χεριών με πόμολα.
 • Έχει προγραμματιστεί η εντατική απολύμανση και ο καθαρισμός χώρων και επιφανειών.
 • Ενθαρρύνεται η ατομικής ευθύνης για απολύμανση του ατομικού χώρου εργασίας και τήρηση των κανόνων υγιεινής.
 • Αποφεύγεται η εργασία πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο.
 • Τοποθετήθηκαν αντισηπτικά διαλύματα στα γραφεία.
 • Τοποθετήθηκαν αντισηπτικά μαντηλάκια για απολύμανση επιφανειών (γραφεία, πληκτρολόγια, πόμολα κλπ.).

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Γενικές Οδηγίες

Η Κοινωνική Υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνεί καθημερινά με τις οικογένειες απουσιαζόντων ωφελούμενων. Το Γραφείο Προσωπικού οφείλει να διερευνά το λόγο απουσίας εργαζόμενων, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν εκδήλωση της νόσου.

Πιθανό κρούσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας απομονώνεται στο χώρο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, με φροντίδα μόνο από τη νοσηλεύτρια ως υπεύθυνης διαχείρισης ύποπτου κρούσματος ή τον αντικαταστάτη της.

Συμπτώματα ύποπτου κρούσματος:

 • Κύρια συμπτώματα:
 • βήχας
 • πυρετός
 • δύσπνοια
 • αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας
 • Δευτερεύοντα συμπτώματα:
 •  ρίγη
 •  μυαλγίες
 • καταβολή δυνάμεων
 •  έμετος
 • διάρροια
 • Επιδημιολογικά κριτήρια (τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω):
 • στενή επαφή** με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων
 • φιλοξενούμενοι ή προσωπικό δομών στις οποίες φιλοξενούνται ευάλωτα άτομα και έχει επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19

**Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 μέτρων και για ≥ 15 λεπτά
 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19
 • άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά
 • συνταξιδιώτης επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

 • Σε περίπτωση οξείας εμφάνισης συμπτωμάτων εντός του Σικιαριδείου θα ενημερώνεται η νοσηλεύτρια, η οποία κατάλληλα ενδεδυμένη (μάσκα-ει δυνατόν υψηλής προστασίας, ρόμπα προστασίας, ποδιά) και με την προβλεπόμενη προφύλαξη θερμομετρεί τον εξυπηρετούμενο έξω από το χώρο του εκάστοτε τμήματος.
 • Εφόσον επιβεβαιωθεί πυρετική κίνηση ή/και άλλο σχετικό με COVID-19 σύμπτωμα, ο εξυπηρετούμενος ή ο εργαζόμενος φορά μάσκα και μεταφέρεται από την νοσηλεύτρια και παραμένει, μέχρι την αναχώρησή του, υπό παρακολούθηση στο χώρο του Ειδικού Ιατρείου COVID-19.
 • Ενημερώνονται οι επιστημονικός και διοικητική διευθυντές και θα ειδοποιείται άμεσα ο Ε.Ο.Δ.Υ., ώστε να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά.
 • Ειδοποιείται η οικογένεια και καλείται να παραλάβει τον εξυπηρετούμενο με ιδιωτικό κατά προτίμηση μέσον.
 • Γίνεται λεπτομερής καταγραφή του περιστατικού στο βιβλίο συμβάντων και στον ΙατροΝοσηλευτικό φάκελο του πάσχοντος και ακολούθως συντάσσεται Ιατρικό σημείωμα με τα συμπτώματα και τις οδηγίες, το οποίο παραδίδεται στο συγγενή του εξυπηρετούμενου.
 • Ο χώρος, όπου παρέμεινε το άτομο, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά την αποχώρησή του από το προσωπικό καθαριότητας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Ο εργαζόμενος ή ο ωφελούμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα το φορέα σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η λοίμωξη και επιστρέφει στο Σικιαρίδειο μόνο μετά από οδηγία του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Συστήνεται, οι γονείς και κηδεμόνες να κρατούν τον ωφελούμενο στο σπίτι σε σχετική απομόνωση από τα άλλα μέλη της οικογένειας, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, με μάσκα και να καλέσουν στον τηλεφωνικό αριθμό «1135» του ΕΟΔΥ για οδηγίες, καθώς και τον οικογενειακό γιατρό προκειμένου εκτός της παρακολούθησης, να διενεργηθεί ο μοριακός έλεγχος.
 • Εάν ένας εξυπηρετούμενος ή ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του Σικιαριδείου, παραμένει σπίτι. Τόσο οι γονείς και κηδεμόνες του ωφελούμενου όσο και οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τη Διεύθυνση του Ιδρύματος.
 • Πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει με κέντρο COVID, ιατρό ή με τον Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Η κατάσταση των ωφελούμενων πρέπει να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση για τις εξελίξεις (κλινική κατάσταση ωφελούμενου και μελών οικογένειας, αποτελέσματα εξετάσεων και μοριακού ελέγχου για COVID-19) από την Κοινωνική Υπηρεσία, ενώ το γραφείο προσωπικού ενεργεί ανάλογα με τους εργαζόμενους.
 • Στις περιπτώσεις ενδεχόμενου κρούσματος γίνεται ιχνηλασία με συνεργασία της Διεύθυνσης Υπηρεσιών, της Κοινωνικής και της Ιατρικής Υπηρεσία και οι στενές επαφές* του εξυπηρετούμενου παραμένουν στην οικία τους και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Κοινωνική και Ιατρική Υπηρεσία. Επανέρχονται δε στο Σικιαρίδειο μετά την ανακοίνωση αρνητικού μοριακού ελέγχου της οικογένειας του ύποπτου κρούσματος. Στενές επαφές καθορίζονται και για τους συνεπιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο συμπεριλαμβανομένων των οδηγών και συνοδών.

Διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος

Εάν διαπιστωθεί ότι άτομο με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 έχει εισέλθει στους χώρους του φορέα, ακολουθούνται οι εξής ενέργειες:

 • Άμεση επικοινωνία με Ε.Ο.Δ.Υ. για λήψη οδηγιών.
 • Πιθανή διακοπή λειτουργίας του φορέα.
 • Ενημέρωση των εργαζομένων, των γονέων των ωφελούμενων και τυχόν επισκεπτών που έχουν προσέλθει στο Σικιαρίδειο.
 • Απολύμανση των χώρων σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ.

Παράλληλα προγράμματα

 • Η εργασία των παραλλήλων προγραμμάτων θα γίνεται όταν είναι εφικτό εντός του χώρου των εργαστηρίων.
 • Μετά από κάθε δραστηριότητα που θα γίνεται στο χώρο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, θα εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών.
 • Η φυσική αγωγή θα διεξάγεται αποκλειστικά στους αθλητικούς χώρους, με προσοχή και χωρίς χρήση αθλητικού εξοπλισμού.
 • Εξωτερικά προγράμματα όπως κολυμβητήριο κ.λπ. δεν επιτρέπονται επί του παρόντος.

Εξ αποστάσεως υποστήριξη ωφελούμενων 

Για τους ωφελούμενους που για διάφορους λόγους δεν θα συμμετέχουν στο δια ζώσης πρόγραμμα, συνεχίζονται:

 • η τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη
 • η εξ αποστάσεως σύγχρονη υποστήριξη
 • η ασύγχρονη υποστήριξη μέσω εκπαιδευτικού υλικού κλπ.
 • η ανάπτυξη άλλων καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

Το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας του Σικιαριδείου Ιδρύματος συντάχθηκε βάσει εγκυκλίων, πρωτοκόλλων, γενικών κανονισμών και λαμβάνοντας υπ’ όψη των δυνατοτήτων του φορέα και υποβάλλεται για έγκρισή στο Δ.Σ..

 Τυχόν μερική τροποποίηση ή συμπλήρωση είναι δυνατόν να γίνει μετά από συνεργασία της Διοικητικής και της Επιστημονικής Διεύθυνσης, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου.

Μαρούσι, 27 Οκτωβρίου 2020

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.