Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 05:47

Ο Όμιλος Electra Hotels and Resorts αρωγός στο έργο του Σικιαριδείου Ιδρύματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ              

                                                                                                               ΜΑΡΟΥΣΙ, 16/10/2017

 

Ο όμιλος Electra Hotels and Resorts αρωγός στο έργο του

Σικιαριδείου Ιδρύματος

 

Η Διοίκηση, το προσωπικό και οι καταρτιζόμενοι του Σικιαριδείου Ιδρύματος εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους στον όμιλο Electra Hotels and Resorts  για τη δωρεά   ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την δημιουργία του Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους καταρτιζόμενους του Ιδρύματος.

Η ανθρωπιστική τους διάθεση και ευαισθησία είναι για εμάς πολύτιμος σύμμαχος στις προσπάθειες και στους αγώνες μας να στηρίξουμε την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ατόμων με νοητική υστέρηση.