Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2011 11:19

"Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές δυνατότητες και η ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό"

Στις 5-7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο συνεδριάσεων του Ιδρύματος προ-συνέδριο με θέμα : «Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές δυνατότητες και η ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό».

Διοργανωτές :

Σικιαρίδειο Ίδρυμα

Σύλλογος «Αμαζόνες»