Κηπουρική

Το αντικείμενο εργασίας του Εργαστηρίου αφορά στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών - τεχνικών γνώσεων. Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα μαθαίνουν τη χρήση των φυτικών υλικών και γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δεξιότητες όπως άρδευση, μεταφύτευση, λίπανση φυτών, βοτάνισμα στον αγρό και δημιουργία φυτοχώματος.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κεραμική Τροφοδοσία »