Μαθησιακό πρόγραμμα

Το Μαθησιακό πρόγραμμα οργανώνεται σε ομάδες, ανάλογα με τις μαθησιακές δυνατότητες των νέων και τις συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες. Εφαρμόζεται άλλοτε ομαδικά και άλλοτε εξατομικευμένα και περιλαμβάνει:

- Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου, απόκτηση βασικών γνώσεων αριθμητικής, διαχείριση χρημάτων

- Συζήτηση και εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής, επικαιρότητας και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων

- Αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες, επίλυση συγκρούσεων και επεξεργασία συναισθημάτων

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Λογοθεραπεία