Προγράμματα

Τα προγράμματα του Σικιαριδείου Ιδρύματος αποτελούνται από :

· Το Προ-επαγγελματικό Εργαστήριο (#link – το hash sign σε link απλά μας μεταφέρει στην ίδια σελίδα στη συγκεκριμένη αναφορά)

· Τα Επαγγελματικά Εργαστήρια (#link) και

· Τα Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (#link)

Οι στόχοι των Εργαστηρίων είναι :

· H εξοικείωση των παιδιών με πραγματικές συνθήκες εργασίας με έμφαση στην τήρηση ωραρίου εργασίας, προσοχή, πρωτοβουλία, ασφάλεια, υπευθυνότητα και συνέπεια

· Η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μέσα από θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιδιωκόμενη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών

· Η ανάπτυξη της φαντασίας, καλλιέργεια της αισθητικής, δημιουργική ικανοποίηση, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, πρακτική εκμάθηση της έννοιας της συνεργασίας

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε το κάθε παιδί να προχωρά από στάδιο σε στάδιο αναλόγως με την εξέλιξή του. Συνεπώς, οι ομάδες παιδιών ανά πρόγραμμα δημιουργούνται ανάλογα με το νοητικό επίπεδο, τις κλίσεις και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού, ώστε να εκμεταλλευτούν την οργανωμένη και εξοπλισμένη υποδομή των Εργαστηρίων.

Τα έργα των παιδιών διατίθενται προς πώληση σε bazaars (link) που γίνονται στο χώρο του Ιδρύματος και σε διάφορες άλλες εξωτερικές εκδηλώσεις (link) όπως πολιτιστικά τριήμερα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανθοκομικές εκθέσεις κ.ά.

Προ-επαγγελματικό Εργαστήριο (#link)

Το Προ-επαγγελματικό Εργαστήριο είναι εργαστήριο υποδοχής και προσαρμογής για τα παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά στα Εργαστήρια του Ιδρύματος μετά την κατάρτισή τους στα Ειδικά Δημόσια Σχολεία που φιλοξενεί το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, αλλά και άλλων πλαισίων Ειδικής Αγωγής. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ένταξη των παιδιών στα Επαγγελματικά Εργαστήρια του Ιδρύματος.

Επαγγελματικά Εργαστήρια (#link)

Τα Επαγγελματικά Εργαστήρια είναι στελεχωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση στους εξής τομείς :

· Ξυλουργική (link)

· Καλλιτεχνικές κατασκευές (link)

· Τροφοδοσία (link)

· Μπατίκ (link)

· Κεραμική (link)

· Κηπουρική (link)

· Θερμοκήπιο (link)

· Υφαντική (Link)

· Βιβλιοδεσία (link)

· Ραπτική (link)

Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (#link)

Τα Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ….. ( μήπως να γράψουμε το στόχο τους; ΝΑΙ ) και περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες :

· Μουσικοθεραπεία

· Δραματοθεραπεία

· Χοροθεραπεία

· Λογοθεραπεία

· Aθλητικές δραστηριότητες

· Μαθησιακό Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ιδρύματος με το Δήμο Αμαρουσίου προσφέρονται από τα στελέχη του Δήμου τα Συνοδευτικά Προγράμματα θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και παραδοσιακών χορών.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Υπηρεσίες »