’ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΑ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ :
‘’ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ’’.
Συνεργασία : ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ & Κ.Ε.Π.Ε.Α ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με την ευγενική χορηγία του « ΤΙΜΑ » Κοινωφελούς Ιδρύματος, το Κέντρο
Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία Κ.Ε.Π.Ε.Α. « Ορίζοντες » και
το εκπαιδευτικό Ίδρυμα « Σικιαρίδειο » , προχωρούμε από κοινού στη δημιουργία
Δράσεων Υποστήριξης γονέων ΑμεΑ , με Νοητική Αναπηρία για τις οικογένειες και
των δύο Φορέων.
Μέσω του προ προγράμματος θα παρέχεται :
Υποστήριξη σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλειας
Εκπαίδευση και ενημέρωση γονέων – φροντιστών , αναφορικά με τις Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και τις δυνατότητες στέγασης του
υποστηριζόμενου ατόμου
Συμβουλευτική σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού
Διαμεσολάβηση και παραπομπή σε υπηρεσίες

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος, άτομα άνω των 65 ετών θα μπορούν να
προγραμματίσουν ραντεβού με την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Κέντρου τις
ημέρες Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00.
Το ραντεβού θα πραγματοποιείται είτε στις εγκαταστάσεις του Φορέα, είτε
μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Με εκτίμηση ,
Κοινωνική Υπηρεσία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ , το οποίο συμβάλει στην κοινωνική
βελτίωση δίνοντας έμφαση στη φροντίδα και ευαισθητοποίηση της Τρίτης Ηλικίας ,
επιλέγει το Κ.Ε.Π.Ε.Α. Ορίζοντες και το Σικιαρίδειο Ίδρυμα να συνεργαστούν με
σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων ενημέρωσης των υπερήλικων γονέων /
κηδεμόνων και την υποστήριξη τους.
Η κοινοπραξία αυτή φέρνει στο επίκεντρο την βελτίωση ποιότητας ζωής γονέων/
κηδεμόνων οι οποίοι έχουν βιώσει την σωματική και ψυχική εξάντληση σε αυτόν
τον αέναο αγώνα καθώς και την υποστήριξη αυτονομίας των παιδιών τους.

 χορηγία από ΤΙΜΑ προς Ορίζοντες και Σικιαρίδειο
Το έργο στοχεύει στην δημιουργία μιας πιλοτικής υπηρεσίας υποστήριξης
Υπερήλικων Γονέων – Φροντιστών ΑμεΑ(ΝΥ), η οποία θα υποστηρίζει τους
γονείς φροντιστές, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητα ζωής τους. Η
Υπηρεσία θα στελεχωθεί από προσωπικό των δύο οργανισμών με εξειδίκευση
στην Νοητική Αναπηρία και σε θέματα Γήρατος. Επιπλέον, στο πλαίσιο του
έργου, εθελοντές γονείς θα εκπαιδευτούν και θα λειτουργήσουν ως Μέντορες
υπερήλικων φροντιστών, ώστε μέσω συνεδριών αλληλοϋποστήριξης, θα
βοηθήσουν τους γονείς ατόμων με αναπηρία να κατανοήσουν τα συναισθήματά
τους για την αναπηρία του παιδιού τους, να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή
τους και της οικογένειάς τους και να προωθήσουν την ψυχική υγεία και
ευημερία γονέων και ΑμεΑ(ΝΥ).
Κοινωνική Λειτουργός Σικιαριδείου Ιδρ. Αλεξανδροπούλου Ιωάννα