Εκπαιδευτική αναβάθμιση του Σικιαριδείου Ιδρύματος

Επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματός μας παρευρέθηκε την Παρασκευή 10.02.2023 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου για να παρακολουθήσει την Ενημερωτική εκδήλωση για τα προγράμματα Erasmus + για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, της οποίας φορέας διοργάνωσης ήταν η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν: ▪️Οι 2 βασικές δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμό, που αφορούν τη Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων και τη Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων αντίστοιχα. ▪️Οι δράσεις εθελοντισμού, αλληλεγγύης αλλά και δικτύωσης του European Solidarity Corps. ▪️Και οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης για το Round 1 του έτους 2023.