Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βιωματικό Εκπαιδευτικό βοτανικό πάρκο του γεωπόνου αρχιτέκτονα τοπίου Γιάννη Γρύλλη.

Μια συναρπαστική μέρα με συμπεριληπτική αξία. Γνωρίσαμε φυτά μεσογειακής βλάστησης,  υδρόβια και υδροχαρή. Ενημερωθήκαμε για τη φύση και τα οικοσυστήματα με τις προκλήσεις τους αλλά και την εύθραυστη ισορροπία τους.
Δράση που κάναμε ήταν: να φυτέψουμε έναν μικρό υδρόκηπο σε κηποδοχείο με χρήση υδρόβιων φυτών. Επίσης φυτέψαμε ένα καταπληκτικό μεσογειακό μικροτοπίο σε αντίστοιχο κηποδοχείο.
Το Φυτώριο GRYLLIS WATER LILIES σε μια καταπληκτική προσπάθεια του αρχιτέκτονα τοπίου να περισώσει φυτά προς εξαφάνιση, αυτή τη στιγμή έχει 1500 είδη φυτών και προχωρά στην δημιουργία  μεγάλου βοτανικού εκπαιδευτικου πάρκου σε έκταση 27 στρεμμάτων στον Μαραθώνα.
Η φύση εκπαιδεύει
Η φύση προάγει την ευεξία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση για την κοινωνική προσαρμογή κι ενσωμάτωση της αναπηρίας.