Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

Επαγγελματική κατάρτιση σε εργαστήρια στελεχωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό.

Οι στόχοι των Εργαστηρίων είναι :

  • H εξοικείωση των καταρτιζόμενων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με έμφαση στην τήρηση ωραρίου εργασίας, την προσοχή, την πρωτοβουλία,   την ασφάλεια, την υπευθυνότητα και  τη συνέπεια
  • Η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μέσα από θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιδιωκόμενη επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζόμενων
  • Η ανάπτυξη της φαντασίας, η καλλιέργεια της αισθητικής, η δημιουργική ικανοποίηση, η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η πρακτική εκμάθηση της έννοιας της συνεργασίας

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε ο κάθε καταρτιζόμενος να προχωρά από στάδιο σε στάδιο αναλόγως με την εξέλιξή του. Συνεπώς, οι ομάδες καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα δημιουργούνται ανάλογα με το νοητικό επίπεδο, τις κλίσεις και τις δεξιότητες του καθενός, ώστε να εκμεταλλευτούν την οργανωμένη και εξοπλισμένη υποδομή των Εργαστηρίων.

Τα έργα που δημιουργούνται από τους καταρτιζόμενους διατίθενται σε εκδηλώσεις που γίνονται είτε στο χώρο του Ιδρύματος είτε σε διάφορες άλλες εξωτερικές διοργανώσεις όπως  εκθέσεις, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, ενδοεταιρικά bazaar κ.ά.