ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τίτλος Έργου: 

«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» (MIS 5002524)

Περιγραφή:

Η πράξη αφορά στην  εργαστηριακή επαγγελματική  κατάρτιση και την συμμετοχή σε συνοδευτικά προγράμματα 24 εφήβων και νέων, αμφοτέρων των φύλων, με νοητική υστέρηση για τρία έτη με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής  τους ενσωμάτωσης.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020

Περίοδος Υλοποίησης: 01/2017-06/2023

1η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

2η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

3η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ