Η ικανότητα για ανεξάρτητη και ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο

Η ικανότητα για ανεξάρτητη και ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή ενός συνόλου επιμέρους γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η επαρκής συγκέντρωση της προσοχής, η διάκριση ερεθισμάτων, η ικανότητα για πρόβλεψη και σχεδιασμό της δράσης, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κ.α. Η υπεύθυνη και ασφαλής οδική συμπεριφορά συνήθως αναπτύσσεται μέσω φυσικών τρόπων μάθησης και αναμένεται να κατακτηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Τι γίνεται όμως όταν ένα άτομο φτάνει στην ενηλικίωση, χωρίς ακόμη να έχει κατακτήσει τη δυνατότητα να μετακινείται μόνο του; Επόμενο της ανεπάρκειας αυτής, είναι να μειώνεται η ελευθερία του ατόμου, να περιορίζονται οι επιλογές που μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και να αυξάνεται η ανάγκη υποστήριξής του από τους άλλους. Με βασική επιδίωξη την ενίσχυση της αυτονομίας των νέων με Νοητική Υστέρηση και ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή, ξεκινά η λειτουργία του Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, που διεξάγεται από το τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης, με υπεύθυνη την ειδική παιδαγωγό Ιωάννα Κυροδήμου. Επιδιώκοντας την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μας παρεμβάσεων, η εκπαίδευση των νέων μας επεκτείνεται πέρα από τα όρια της θεραπευτικής συνεδρίας, με τη συστηματική τους εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες έξω στην κοινότητα. Το εξωτερικό πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά και διεξάγεται ανά ολιγομελείς ομάδες.