ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο

24 Δεκεμβρίου 2021

Κάλαντα_στο_Προεδρικό_Μέγαρο

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα στη ζεστή, φιλόξενη που αποπνέει πολιτισμό «αγκαλιά» της Πρώτης Πολίτη της Χώρας, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Σακελλαροπούλου Αικατερίνη