Μαθήματα Αυτόνομης Διαβίωσης

Στην 9η συνεδρία της ομάδας ΣΥΔ από το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι παρασκεύασαν το πρωινό τους χρησιμοποιώντας την κουζίνα και στην συνέχεια ανέλαβαν να καθαρίσουν και να τακτοποιήσουν τον χώρο.
Στόχοι δραστηριότητας :
  • Εκμάθηση χρήσης ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα, σκούπα)
  • Εκμάθηση χρήσης εργαλείων κοπής
  • Δεξιότητες καθημερινής ζωής και αυτονομίας
  • Προσωπική ασφάλεια και τήρηση κανόνων υγιεινής