Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ Σικιαριδείου Ιδρύματος και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ Σικιαριδείου Ιδρύματος και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκπροσωπούμενοι από την Πρόεδρο Κορίνα Λιούτα και τον Πρόεδρο Καθηγητή Σέρκου Χαρουτουνιάν αντίστοιχα, στα γραφεία του Οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η συνεργασία αφορά στην από κοινού διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων βάσει του Οδηγού Κατάρτισης του ΙΕΚ και του προγράμματος σπουδών του Σικιαριδείου Ιδρύματος. Επίσης τη  διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για την ενίσχυση της βιωματικής κατάρτισης των σπουδαστών και των  εκπαιδευομένων των δύο δομών.
Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση οι δύο πρόεδροι συζήτησαν σε ένθερμο κλίμα με πολύ ενσυναίσθηση, για την συμπόρευση των δύο φορέων με έμφαση στον εκπαιδευτικό σκοπό και στόχο για την διάδραση μέσω της Συνεκπαίδευσης.
Η Πρόεδρος του Σικιαριδείου Ιδρύματος Κορίνα Λιούτα δήλωσε ότι  το Σικιαρίδειο Ίδρυμα εντάσσει στα προγράμματα του την περιβαλλοντική εκπαίδευση για την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία καθώς και την  προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διευρύνουμε τις συνεργασίες μας για το καλό των παιδιών μας με πυρήνα την Συμπερίληψη και τη Συνεκπαίδευση.
Ευχαρίστησε θερμά τον καθηγητή και Πρόεδρο του Οργανισμού κ.Σέρκο Χαρουτουνιάν για την αξιόλογη προσέγγιση του στα άτομα με αναπηρία και την ζέση του ώστε αυτή η συνεργασία να είναι το εφαλτήριο για την προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα πολύ εξειδικευμένα προγράμματα των ΙΕΚ του Οργανισμού στα άτομα με αναπηρίες.
Ανανέωσαν το ραντεβού στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα και στο ΔΙΕΚ Κηποτεχνίας του κτήματος Συγγρού.