Οδηγίες Λειτουργίας- Πρωτόκολλο διεργασιών , οδηγίες εργασίας και προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

Πρωτόκολλο διεργασιών, οδηγίες εργασίας, προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

Εισαγωγή

Το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας του Σικιαριδείου Ιδρύματος αφορά την έναρξη από Σεπτέμβριο 2020. Εστιάζεται στη λειτουργία του και συνδέεται με το πρωτόκολλο λειτουργίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, τις οδηγίες που έχουν δοθεί και ακολουθούνται σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων – αλλά και τη λειτουργία των Διοικητικών υπηρεσιών του καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Βασίζεται στις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.09.2020 και Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22/5/2020, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και σε άλλες σχετικές.

Το πρωτόκολλο αφορά δύο τύπους υπηρεσιών:

 1. Δια ζώσης υπηρεσίες για τους ωφελούμενους που επιλέγουν να προσέλθουν στο Σικιαρίδειο
 2. Εξ αποστάσεως υποστήριξη, Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες κ.λπ.

Εγκρίνεται αρμοδίως από το Δ.Σ. του Σικιαριδείου, επικαιροποιείται και συμπληρώνεται με αποφάσεις του Προέδρου κου Παρασκευόπουλου ή των Διευθυντών του Ιδρύματος, Διοικητικής Διευθύντριας κας Καράμπελα και Επιστημονικού Διευθυντή κου Γκιουζέλη.

Γενικά

 • Η έναρξη των προγραμμάτων ορίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων του τεστ κορωνοϊού, που διενεργήθηκε στο προσωπικό.
 • Η προσέλευση των ωφελούμενων στο Σικιαρίδειο θα γίνει αρχικά εκ περιτροπής ανά εβδομάδα για το ήμισυ της δυναμικότητας. Συνεχώς θα αξιολογείται ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων, που δύναται να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια, ώστε να υπάρχει σταδιακή αύξησή του.
 • Για λόγους συντονισμού, ασφάλειας και οργάνωσης, οι ωφελούμενοι που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη λειτουργία του Σικιαριδείου από 15ης Σεπτεμβρίου θα μπορέσουν να ενταχθούν αργότερα, πάντα αφού δοθεί σχετική έγκριση για την ημερομηνία έναρξης.
 • Το Σικιαρίδειο με βάση τις ανωτέρω εγκυκλίους έχει αναδιαμορφώσει το καθημερινό πρόγραμμα του, παρέχοντας όποιες υπηρεσίες είναι εφικτές, με συνεχή επαναξιολόγησή τους.

Μετακινήσεις

 • Προτείνεται προς όλους τους ωφελούμενους η μετακίνηση να γίνεται με IX.
 • Εάν η προσέλευση στο Σικιαρίδειο και η επιστροφή πραγματοποιείται με τα πούλμαν ή τα ταξί που διαθέτει η Περιφέρεια, τόσο για τους ωφελούμενους, όσο και για το προσωπικό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:
 • Χρήση των πούλμαν όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.09.2020 «Για τα λεωφορεία των ειδικών αυτών δομών, όπου είναι εφικτό να τηρούνται οι αποστάσεις και μην κάθονται 2 παιδιά σε διπλανά καθίσματα αλλά σε διαγώνια θέση και σε διαδοχικές σειρές καθισμάτων. Το άτομο που κάθεται δίπλα σε κάποιο άλλο να είναι σταθερό, και εάν είναι δυνατό να προέρχεται από την ίδια ομάδα. Διαφορετικά, να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις άτομα της ίδιας ομάδας και να υπάρχει απόσταση με άτομα από άλλη ομάδα».
 • Το πούλμαν πρέπει να απολυμαίνεται μετά από κάθε δρομολόγιο, ιδίως οι επιφάνειες κοινής επαφής.
 • Τα παράθυρα του οχήματος πρέπει να παραμένουν ανοικτά για τον καλό αερισμό και ο κλιματισμός να είναι κλειστός. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος των παραθύρων, η χρήση του κλιματισμού θα πρέπει να γίνεται χωρίς να τίθεται σε λειτουργία ανακύκλωσης.
 • Η χρήση μάσκας (μη ιατρικής) είναι υποχρεωτική για τον οδηγό και τη συνοδό των πούλμαν, ενώ είναι προαιρετική για τους επιβαίνοντες ωφελούμενους.
 • Κατά την είσοδο στα πούλμαν πρέπει να διατίθεται αντισηπτικό διάλυμα.
 • Πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
 • Ωφελούμενοι που θα προσέρχονται στο Σικιαρίδειο με μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα γίνονται δεκτοί.
 • Στους εργαζόμενους γίνεται σύσταση για αποφυγή των μέσων μαζικής μεταφοράς, εφ’ όσον είναι εφικτό.

Διαδικασία εισόδου και εξόδου στους χώρους του Σικιαριδείου

 • Η είσοδος των ωφελούμενων γίνεται στο Σικιαρίδειο ανά σχολικό αυτοκίνητο. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο αυτοκινήτων, αυτό που φτάνει δεύτερο πρέπει να αναμένει με την πόρτα κλειστή, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η είσοδος των ωφελούμενων του πρώτου.
 • Η έξοδος από το σχολικό γίνεται με τάξη και τηρώντας αποστάσεις.
 • Όλοι οι ωφελούμενοι εισέρχονται από την κεντρική είσοδο.
 • Στην κεντρική είσοδο, το προσωπικό εφημερίας θα υποδέχεται τους ωφελούμενους, θα τους θερμομετρεί και θα τους βοηθά στην αντισηψία των χεριών τους. Άτομα με πυρετό άνω των 37.2℃ δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο Ίδρυμα και θα παραμένουν σε ασφαλή χώρο, έως ότου τους παραλάβει η οικογένεια τους, κατόπιν ειδοποίησης μας.
 • Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται επίσης στην ίδια διαδικασία ελέγχου κατά την είσοδο τους στο Σικιαρίδειο.
 • Οι ωφελούμενοι θα οδηγούνται απευθείας στο εργαστήριο τους, όπου και θα βρίσκεται εκεί ο Υπεύθυνος του κάθε εργαστηρίου.
 • Για όλο το διάστημα ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, όλοι οι υπεύθυνοι εργαστηρίου είναι εν δυνάμει σε εφημερία. Σε καθημερινή εφημερία θα θεωρούνται όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και όποιος άλλος εργαζόμενος απαιτηθεί, εν γένει.

Λειτουργία εργαστηρίων

 • Τα τμήματα θα είναι όσο το δυνατό μικρότερα και σταθερά.
 • Θα υπάρχει διάλειμμα 10 λεπτών ανά δύο εργαστήρια που θα πραγματοποιείται χωριστά για έκαστο στα δύο προαύλια Το σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στα εργαστήρια.
 • Δεν επιτρέπεται η μετάβαση ωφελούμενων από το ένα εργαστήριο στο άλλο. Επίσης δεν επιτρέπεται η μετάβαση ωφελούμενων σε γραφεία της Επιστημονικής Διεύθυνσης, στο κτίριο της Διοικητικής Διεύθυνσης ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του Ιδρύματος πλην των εργαστηρίων.
 • Τα εργαστήρια θα διαμορφωθούν ανάλογα του αριθμού δυναμικότητας και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η απαραίτητη απόσταση μεταξύ των ατόμων. Οι περιττές καρέκλες Θα απομακρυνθούν.
 • Οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν μάσκα ή ασπίδα προστασίας.
 • Σε κάθε εργαστήριο θα υπάρχουν διαθέσιμα προστατευτικά μέσα.
 • Πρέπει να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες περί μη κοινής χρήσης αντικειμένων, μολυβιών, υλικού κ.λπ.
 • Ο χώρος των εργαστηρίων θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται κάθε μέρα τακτικά και οπωσδήποτε το μεσημέρι μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων.
 • Η χρήση των τουαλετών περιγράφεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του παρόντος πρωτοκόλλου.
 • Η χορήγηση του δεκατιανού θα γίνεται από τον εκπαιδευτή και περιγράφεται παρακάτω ως διαδικασία.
 • Συστήνεται μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να διεξάγεται σε εξωτερικούς χώρους, κατόπιν ενημέρωσης και προγραμματισμού, όσο αυτό είναι εφικτό.
 • Μετά από κάθε δραστηριότητα, εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών, σε τακτά διαστήματα καθώς και σε κάθε αλλαγή ομάδας εργασίας.

Λειτουργία Εργαστηρίου Τροφοδοσίας

Το εργαστήριο τροφοδοσίας θα συνεχίσει να μην υλοποιεί καμιά δραστηριότητα μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής ή άλλης σχετικής εργασίας. Το πρόγραμμα που θα ακολουθείται υπό τις παρούσες συνθήκες θα αφορά την εκπαίδευση σε κανόνες καθαριότητας υγιεινής, ασφάλειας και σωστής διατροφής.

Λειτουργία Κουζίνας

 • Απαγορεύεται στους μη έχοντες εργασία η είσοδος στην κουζίνα και στο χώρο της τραπεζαρίας.
 • Η κουζίνα θα ενημερώνεται έως τις 09:30 για τον αριθμό των ωφελούμενων που έχουν προσέλθει στο Ίδρυμα, ανά εργαστήρι, ώστε να προγραμματίζεται το δεκατιανό και το μεσημεριανό γεύμα.
 • Η παρασκευή του δεκατιανού και του μεσημεριανού γεύματος θα γίνεται αποκλειστικά από τον μάγειρα και τη βοηθό μάγειρα, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας.
 • Η διανομή του δεκατιανού θα γίνεται αποκλειστικά από τη βοηθό μάγειρα, θα μεταφέρεται ανά εργαστήρι σε σκεύος (π.χ. δίσκο, πιάτο) καλυμμένο με μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο κάθε εργαστηρίου ώστε να μοιρασθεί στους ωφελούμενους.
 • Σε κάθε εργαστήριο θα υπάρχουν κανάτες με νερό και ατομικά πλαστικά ποτήρια και ο εκπαιδευτής θα προμηθεύει τους ωφελούμενους όταν επιθυμούν. Επιπλέον οι κανάτες θα χρησιμοποιούνται και στο διάλειμμα με σκοπό την αποφυγή χρήση βρυσών και συνωστισμού και θα είναι υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών. Οι ωφελούμενοι του εργαστηρίου κήπου/θερμοκηπίου θα πρέπει να έχουν ατομικό πλαστικό μπουκάλι και ο εκπαιδευτής τους θα επιβλέπει τη σωστή χρήση του.
 • Η τραπεζαρία του Ιδρύματος διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Σε κάθε ομάδα τραπεζιών πέντε ωφελούμενοι με ένα συνοδό. Το σερβίρισμα θα γίνεται από το Μάγειρα και τη Βοηθό Μάγειρα. Η φροντίδα – καθαριότητα του χώρου γίνεται μετά την αποχώρηση και του τελευταίου ωφελούμενου. Μετά το γεύμα κάθε ομάδα ωφελούμενων οδηγείται στο χώρο του εργαστηρίου.

Διάλειμμα

Ο χρόνος διαλείμματος ορίζεται ως εξής:

 • Όλοι οι εκπαιδευτές θα κάνουν εφημερία ανάλογα με την ώρα διαλείμματος και θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.
 • Το διάλειμμα θα γίνεται ανά δύο εργαστήρια με τήρηση αποστάσεων.

Ασφαλής χρήση και απολύμανση WC

 • Η επίσκεψη των ωφελούμενων στην τουαλέτα θα πρέπει να γίνεται πάντα υπό επίβλεψη του υπευθύνου εργαστηρίου. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο πλύσιμο των χεριών κατά την επιστροφή.
 • Απαραίτητος θεωρείται ο τακτικός καθαρισμός των χώρων υγιεινής και έλεγχος πλήρωσης σαπουνιού για τα χέρια.
 • Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά.

Καθαριότητα και υγιεινή χώρων

 • Διενέργεια γενικής απολύμανσης/μικροβιοκτονίας πριν την επάνοδο.
 • Εντατικοποίηση μέτρων υγιεινής στους χώρους εργασίας με έμφαση σε κοινόχρηστες επιφάνειες – αντικείμενα (χερούλια, πόμολα, κουπαστές, διακόπτες, επιφάνειες εργασίας κ.α.).
 • Χρήση καθαριστικών που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και είναι δραστικά απέναντι σε SARS-CoV-2.
 • Προμήθεια αλκοολούχων απολυμαντικών χεριών με τουλάχιστον 70% αλκοόλη.
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού χεριών και/ή γαντιών μίας χρήσης δίπλα σε κοινόχρηστες συσκευές (πχ. φωτοτυπικά μηχανήματα).
 • Αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένων όπως τηλεφωνικές συσκευές, γραφική ύλη, συρραπτικά μηχανήματα κ.λπ.
 • Τοποθέτηση αφισών με οδηγίες για υγιεινή των χεριών, τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών.

Αερισμός

 • Να προτιμάται ο φυσικός αερισμός.
 • Οι εκπαιδευτές οφείλουν να φροντίζουν για τον επαρκή φυσικό αερισμό της αίθουσας τους, τόσο πριν την είσοδο των ωφελούμενων, όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Είσοδος επισκεπτών, προμηθευτών κ.λπ.

Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής η πρόσβαση των επισκεπτών, των προμηθευτών / courier και τρίτων στο Σικιαρίδειο θα γίνεται μόνο μέχρι την κεντρική καγκελόπορτα στην είσοδο, η οποία θα πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένη.

Ειδικότερα:

 • Απαγορεύεται η είσοδος κάθε προσώπου στο Σικιαρίδειο πέραν των ωφελούμενων, προσωπικού και μελών του Δ.Σ.
 • Οι επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ. θα περιμένουν έξω από την εξωτερική καγκελόπορτα της αυλής. Ο θυρωρός επικοινωνεί με το εκάστοτε αρμόδιο άτομο, που του δίνει τις σχετικές οδηγίες.
 • Συντηρητές κ.λπ. δεν μπαίνουν στο Σικιαρίδειο χωρίς την έγκριση της Διευθύντριας.
 • Οποιαδήποτε επίσκεψη, πρακτική άσκηση κ.λπ. δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει κριθεί ότι πρέπει να μπει στο Σικιαρίδειο, ακολουθείται η σχετική διαδικασία απολύμανσης και θερμομέτρησης, όπως έχει προβλεφθεί για όλους τους ωφελούμενους και εργαζόμενους. Ακολούθως συμπληρώνει το έγγραφο εισόδου με τα στοιχεία του και απαντά στο ειδικό ερωτηματολόγιο:

Ερωτηματολόγιο εισόδου επισκεπτών

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Ίδρυμα και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο να συμβάλουμε στον περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα ακόλουθα (κυκλώστε ότι ισχύει):

 

1. ΕΧΕΤΕ ΠΥΡΕΤΟ 37,2 C ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;                         ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

2. ΕΧΕΤΕ ΒΗΧΑ;                                                                        ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

3. ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ;                                  ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

4. ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙ;             

                                                                                                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ       

5. ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ

 

6. ΗΡΘΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ;           

                                                                                                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ

 

Σημειώστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο:

Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα τηρηθεί πλήρως το ιατρικό απόρρητο.

Εργαζόμενοι

Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου οι εργαζόμενοι του Σικιαριδείου θα πρέπει να:

 • προσέρχονται κανονικά στο ωράριό τους,
 • επιλαμβάνονται θεμάτων του χώρου τους,
 • μη συναθροίζονται σε καμιά στιγμή της ημέρας,
 • μην προβαίνουν σε ενδιάμεσες εξόδους χωρίς έγκριση και να τις προγραμματίζουν έγκαιρα,
 • τηρούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες,
 • αναφέρουν κάθε δυσλειτουργία,
 • φορούν υποχρεωτικά μάσκα ή ασπίδα προστασίας,
 • δίνουν το καλό παράδειγμα στους ωφελούμενους.

Λειτουργία γραφείων και Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Αναδιαμόρφωση του χώρου και των γραφείων με στόχο την αύξηση της απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας τουλάχιστον στα 2 μέτρα.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένων. Ο κάθε εργαζόμενος να «χρεώνεται» το υλικό που χρειάζεται για την εργασία του (π.χ. γραφείο, καρέκλα, ηλεκτρονικό υπολογιστή, στυλό, συρραπτικό κ.λπ.
 • Συχνός αερισμός των χώρων και μέριμνα για ανοιχτές θύρες εφόσον είναι εφικτό, ώστε να επιτυγχάνεται αφ’ ενός συνεχής αερισμός των γραφείων και αφ’ ετέρου η αποφυγή επαφής πολλών χεριών με πόμολα.
 • Εντατικοποίηση της απολύμανσης και καθαρισμού χώρων και επιφανειών.
 • Ενθάρρυνση της ατομικής ευθύνης στον τομέα της καθαριότητας για απολύμανση του ατομικού χώρου εργασίας.
 • Αποφυγή εργασίας πολλών ατόμων ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο.
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων στα γραφεία.
 • Αντισηπτικά μαντηλάκια για απολύμανση επιφανειών (γραφεία, πληκτρολόγια, πόμολα κ.λπ.).

Ύποπτο κρούσμα

Καθημερινά η Κοινωνική Υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνεί με απουσιάζοντες ωφελούμενους. Επίσης θα πρέπει το Γραφείο Προσωπικού σε απουσία εργαζόμενων να διερευνά την αιτιολογία αυτής, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν εκδήλωση της νόσου.

Πιθανό κρούσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας απομονώνεται στο χώρο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, με φροντίδα μόνο από την νοσηλεύτρια ως υπεύθυνης διαχείρισης ύποπτου κρούσματος ή τον αντικαταστάτη της.

Ωφελούμενοι που απουσιάζουν λόγω ασθένειας, με ύποπτα συμπτώματα, πριν την επάνοδό τους πρέπει ή να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι δεν είχαν κορωνοϊό, ή να προσκομίσουν αρνητικό τεστ ή να παραμείνουν στην οικία τους για 14 ημέρες μετά το πέρας των συμπτωμάτων.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

 • Δίνονται σαφείς και κατανοητές οδηγίες, ώστε εάν κάποιος εργαζόμενος ή ωφελούμενος εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης, να παραμείνει στο σπίτι του και να επικοινωνήσει με ιατρό ή με τον Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Σε περίπτωση οξείας εμφάνισης συμπτωμάτων εντός του φορέα, το άτομο θα απομονώνεται στο χώρο ύποπτου κρούσματος.
 • Θα ενημερώνεται ο διευθυντής και θα ειδοποιείται άμεσα ο Ε.Ο.Δ.Υ. ώστε να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά.
 • Ο χώρος όπου παρέμεινε το άτομο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Ο εργαζόμενος ή ο ωφελούμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα το φορέα σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η λοίμωξη και επιστρέφει στο σχολείο μόνο μετά από οδηγία του Ε.Ο.Δ.Υ.

Διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος

Εάν διαπιστωθεί ότι άτομο με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 έχει εισέλθει στους χώρους του φορέα, ακολουθούνται οι εξής ενέργειες:

 • Άμεση επικοινωνία με Ε.Ο.Δ.Υ. για λήψη οδηγιών.
 • Πιθανή διακοπή λειτουργίας του φορέα.
 • Ενημέρωση των εργαζομένων, των γονέων των ωφελούμενων και τυχόν επισκεπτών που έχουν προσέλθει στο Σικιαρίδειο.
 • Απολύμανση των χώρων σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ.

Παράλληλα προγράμματα

 • Η εργασία των παραλλήλων προγραμμάτων θα γίνεται όταν είναι εφικτό εντός του χώρου των εργαστηρίων.
 • Μετά από κάθε δραστηριότητα που θα γίνεται στο χώρο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, θα εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών, σε κάθε αλλαγή ομάδας.
 • Η φυσική αγωγή θα διεξάγεται αποκλειστικά στους αθλητικούς χώρους, με προσοχή και χωρίς χρήση αθλητικού εξοπλισμού.
 • Εξωτερικά προγράμματα όπως κολυμβητήριο κ.λπ. δεν επιτρέπονται επί του παρόντος.

Εξ αποστάσεως υποστήριξη ωφελούμενων

Για τους ωφελούμενους που για διάφορους λόγους δεν θα συμμετέχουν στο δια ζώσης πρόγραμμα, συνεχίζονται:

 • η τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη
 • η εξ αποστάσεως σύγχρονη υποστήριξη
 • η ασύγχρονη υποστήριξη μέσω εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.
 • η ανάπτυξη άλλων καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

Το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας του Σικιαριδείου Ιδρύματος συντάχθηκε βάσει εγκυκλίων, πρωτοκόλλων, γενικών κανονισμών και λαμβάνοντας υπ’ όψη των δυνατοτήτων του φορέα και υποβάλλεται για έγκρισή στο Δ.Σ..

 Τυχόν μερική τροποποίηση ή συμπλήρωση είναι δυνατόν να γίνει μετά από συνεργασία της Διοικητικής και της Επιστημονικής Διεύθυνσης, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου.

  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.