Ολιστική και θεραπευτική προσέγγιση της αναπηρίας

Ολιστική και θεραπευτική προσέγγιση της αναπηρίας με την προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την κοινωνική προσαρμογή των ευάλωτων παιδιών μας. Αυτός είναι ο στόχος της συνεργασίας με την υπογραφή μνημονίου με τον αξιόλογο Πρόεδρο του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητή κ Σέρκο Χαρουτουνιάν στα γραφεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.