ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ-ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002524 —

ΤΗΛ./FAX: 210 8050433
E-MAIL: social@sikiarideio.gr
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 – 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
www.sikiarideio.gr
Μαρούσι: 04/05/2022
Αρ. Πρωτ: 122
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524, ανακοινώνει τον Οριστικό  Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.
Α/Α
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ
ΜΟΡΙΑ
1
116/19-04-2022
ΘΗΛΥ
45
                                                           Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των  Ωφελουμένων
                      Αλεξάνδρα Μαλτέζου                            Στυλιανή Δημουλά                                                 Παναγιώτης Χολής