Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτή η 12η Μαΐου

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ Τμήμα Κοινοτικής Νοσηλευτικής σε συνεργασία με το Σικιαρίδειο Ίδρυμα.

Η Κοινοτική Υγεία και στις πρωτοβάθμιες προνοιακές δομές αναπηρίας για την πρόληψη και προαγωγή υγείας με την συνεργασία μας για πρώτη φορά με το ΕΚΠΑ Τμήμα Νοσηλευτικής.
Οι φοιτητές μας θα διδάξουν στους εκπαιδευόμενους του Σικιαριδείου Ιδρύματος κανόνες υγιεινής σε πλαίσιο προσομοίωσης.
Η καλή υγεία και η σωστή υγιεινή φέρει την ευεξία στα ευάλωτα παιδιά μας.