Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Α’/Βαθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Α’/Βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 με τίτλο «Δράσεις ενσωμάτωσης ανήλικων μεταναστών ή προσφύγων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση στην ελληνική κοινωνία»

«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ»

Πεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι

Τηλ./fax: 210 80 23 572, 210 61 48 012/ 210 80 50 433

 www.sikiarideio.gr , social@sikiarideio.gr

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μαλτέζου

 

Μαρούσι: 04/10/2018            

Αρ. Πρωτ: 532

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο Προγράμματος Α’/Βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, προτίθεται να εντάξει έξι (6) ανήλικους (έως 18 ετών) μετανάστες ή πρόσφυγες ΑμεΑ με νοητική υστέρηση για να λειτουργήσει πιλοτικά, για ένα έτος (12 μήνες), πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

Κύριο κορμό της δράσης θα αποτελέσουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα του Ιδρύματος.

Στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα παρέχονται:

 • Επαγγελματική κατάρτιση σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 • Ψυχιατρική και εν γένει ιατρική παρακολούθηση
 • Κοινωνική στήριξη
 • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική καταρτιζομένων και γονέων/κηδεμόνων
 • Νοσηλευτική φροντίδα/ παροχή πρώτων βοηθειών
 • Εκμάθηση τρόπων φροντίδας προσωπικής υγιεινής

Παράλληλα λειτουργούν:

 • Πρόγραμμα εργοθεραπείας
 • Πρόγραμμα λογοθεραπείας
 • Παιδαγωγικό πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα γυμναστικής
 • Πρόγραμμα μουσικής

Βασικός στόχος του Προγράμματος θα είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στην κοινωνική φροντίδα.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 1. Της δημιουργίας ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ομαλή ενσωμάτωσή τους
 2. Της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και της καλλιέργειας διαπροσωπικών σχέσεων με σκοπό την συναλλαγή με άλλους ανθρώπους και τη δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων, παράγοντες σημαντικούς στην πορεία ενσωμάτωσης στο κοινωνικό πλαίσιο.
 3. Της ανάπτυξης κα εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης
 4. Δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη της κοινότητας

Λόγω της γλωσσικής ιδιαιτερότητας τους, οι ωφελούμενοι θα συνοδεύονται στα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος,  από διερμηνέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Επιπλέον θα τους προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σίτισης καθώς και μεταφοράς από και προς τους χώρους διαμονής τους.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύριων φάσεων / σταδίων:

α) Στάδιο ωρίμανσης- Προκατάρτιση

β) Κατάρτιση/συνοδευτικά προγράμματα

Συγκεκριμένα:

 • Η προκατάρτιση θα περιλαμβάνει την προετοιμασία και εκπαίδευση του προσωπικού του Ιδρύματος σε διαπολιτισμικά θέματα, την επιλογή των διερμηνέων για την διαμεσολάβηση και την ομαλή επικοινωνία ανάμεσα στους ωφελούμενους, τις οικογένειές τους και το προσωπικό του Ιδρύματος. Θα περιλαμβάνει επίσης και προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, που αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης και των συνοδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.
 • Η κατάρτιση θα αφορά τη συμμετοχή των ωφελουμένων σε εξειδικευμένα επαγγελματικά εργαστήρια του Ιδρύματος, σε ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους καθώς και τα συνοδευτικά προγράμματα και στις υπηρεσίες που παρέχονται.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι  θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ένταξης :

 1. Ηλικία (έως 18 ετών)
 2. Νοητική Υστέρηση όλων των βαθμίδων
 3. Πρόσφυγες- αιτούντες άσυλο (ομιλούντες αραβικά ή/και φαρσι) ή μετανάστες
 4. Πιστοποιητικό υγείας

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύματος, κυρία Αλεξάνδρα Μαλτέζου, στα τηλ.: 210 80 23 572, 210 61 48 012, e-mail: social@sikiarideio.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-14:00.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Θεόδωρος Παρασκευόπουλος

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ‘Η ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:    /   /2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ (συμπληρώνεται από το φορέα):

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ / ΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗ 
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗ 
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε ιδιοχείρως στα γραφεία του «Σικιαριδείου Ιδρύματος» που λειτουργεί στο Μαρούσι, Οδός Πεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, στις εργάσιμες ώρες και ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.) μέχρι τις 26/10/2018 είτε με fax στο 210 8050433 ή με email στο social@sikiarideio.gr.

Μενού

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σχετικά με εμάς

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο κατάρτισης νέων 14 μέχρι 21 ετών, με νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασίλειου Σικιαρίδη.

  Πεντέλης 58, 151 26 Μαρούσι

Τηλ. / Fax : 210 80 50 433
Email : info@sikiarideio.gr