Σικιαρίδειο ΔΙΕΚ Κηποτεχνίας

Είμαστε πολλοί
Είμαστε ομάδα
Συμπεριληπτική περιβαλλοντική εκπαίδευση για την κοινωνική ενσωμάτωση της αναπηρίας