Σικιαρίδειο / Παμμακάριστος

Συνάντηση αδελφοποίησης Σικιαριδείου Ιδρύματος και Ιδρύματος για το Παιδί ΠΑΜΜΑΚΆΡΙΣΤΟΣ στο περίπτερο μας στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.
Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα “Θέλω ” μας “Μπορώ”