«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003856 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 

Αντικείμενο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Σικιαρίδειο ίδρυμα»
Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ωφελούμενους:
  • Μεταφορά
  • Διαμονή και διατροφή (πρόχειρο γεύμα)
  • Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (συμβουλευτικής,εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου
  • Παροχή ατομικής ή / και ομαδικής άσκησης
  • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • Δημιουργική απασχόληση & δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα -Παρασκευή

7:00-15.00

Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: Εικοσιένα (24) μήνες, και συγκεκριμένα 1/2024 – 12/2025 (εξαιρουμένου του Αυγούστου κάθε έτους)
Τόπος Υλοποίησης: «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δ/νση: Πεντέλης 58, Μαρούσι, 15126, Αττική