Συνεδρία της ομάδας ΣΥΔ του Παιδαγωγικού Προγράμματος στο αρτοποιείο ‘Παραδοσιακό

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα πραγματοποίησε την τρίτη συνεδρία της ομάδας ΣΥΔ του Παιδαγωγικού Προγράμματος στο αρτοποιείο ‘Παραδοσιακό’ που βρίσκεται στο Μαρούσι. Στην έξοδο αυτή συμμετείχαν οι ωφελούμενοι μας Αφροδίτη, Γιάννης, Ελένη και Παναγιώτης. Κατόπιν συζήτησης μεταξύ των καταρτιζόμενων οι αρμοδιότητες μοιράστηκαν ως εξής : ▪️Παραγγελία : Ελένη ▪️Πληρωμή : Αφροδίτη ▪️Σερβίρισμα : Γιάννης ▪️Παράδοση απόδειξης και χρημάτων στο λογιστήριο του Ιδρύματος : Παναγιώτης. Κύριοι στόχοι της δραστηριότητας αυτής ήταν η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης στις συναλλαγές, η διαχείριση χρημάτων, η Κυκλοφοριακή Αγωγή και η κοινωνικοποίηση. Ακόμη οι ωφελούμενοι μας δημιούργησαν γνωριμίες και εξοικειώθηκαν με την κοινότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το αρτοποιείο ‘Παραδοσιακό’ για τη ζεστή υποδοχή και εξυπηρέτηση τους καθώς και για το κέρασμα μπισκότων και βουτημάτων στους καταρτιζόμενους μας.