Συνεργασία με το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών κι Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) “Ορίζοντες”

Οι συνεργασίες του Σικιαριδείου Ιδρύματος με έγκριτους φορείς είναι στόχευση που πραγματοποιείται για την αναπτυξιακή του πορεία.Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία με το αξιόλογο Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών κι Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) “Ορίζοντες”.Η Πρόεδρος του Σικιαριδείου Ιδρύματος Κορίνα Λιούτα με τους επιστημονικούς συνεργάτες της επισκεύθηκαν την δομή, ξεναγήθηκαν στους χώρους από τον Πρόεδρο κ.Νικόλαο Ανυφαντή και τους συνεργάτες του και είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για το πλαίσιο σύμπλευσης και συμπόρευσης των δύο φορέων. Η κ.Λιούτα με πολύ χαρά και ενδιαφέρον άκουσε τις απόψεις και προτάσεις των αρμοδίων της δομής και δήλωσε ότι ” το Σικιαρίδειο Ίδρυμα πρεσβεύει το άνοιγμα στην κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, την συμπερίληψη καθώς και την μεταρρυθμιστική συνθήκη που θα καταστήσει το Σικιαρίδειο leader στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των ατόμων με Αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους. Η συνάντηση έληξε με τις καλλίτερες των εντυπώσεων αμφοτέροις και τη δέσμευση της συνεχούς διάδρασης και διαπροσωπικής επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων που αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των δύο φορέων.