Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα με περίπερο στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς (2023)