Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Σικιαριδείου Ιδρύματος και της Εταιρείας Περιφερειακής ανάπτυξης και Ψυχικής υγείας – ΕΠΑΨΥ.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Σικιαριδείου Ιδρύματος και της Εταιρείας Περιφερειακής ανάπτυξης και Ψυχικής υγείας – ΕΠΑΨΥ. Μια σημαντική μέρα για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα σήμερα δήλωσε η πρόεδρος Κορίνα Λιούτα με τον φορέα που εισήγαγε το εναλλακτικό μοντέλο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο του ΕΠΑΨΥ Δημήτρη Γαλάνη για την στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση των επιστημόνων του ΕΠΑΨΥ τόσο στο προσωπικό και φροντιστές του Σικιαριδείου Ιδρύματος με προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης όσο και των εκπαιδευομένων με την συνέργεια και σύμπραξη των ομάδων στήριξης του ΕΠΑΨΥ.