Σχετικά με εμάς

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας νέων από 14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές που εδρεύει στο Μαρούσι. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασίλειου Σικιαρίδη και ενώ αρχικά λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο και πρεβεντόριο, απέκτησε την τωρινή του μορφή το 1971.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιπλέον διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 για το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο και έχει έσοδα από προγράμματα ΕΣΠΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία των καταρτιζόμενων και από δωρεές.
Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Παντείου, φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας, φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων που ειδικεύονται στην Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αλλά και σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ.