ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Νοσηλευτή-τριας

« Προκήρυξη Θέσης Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας » Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Αναπηρία» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση νοσηλευτή – νοσηλεύτριας. Περιγραφή θέσης:                          Η θέση Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας αφορά πενθήμερη εξάωρη πρωινή απασχόληση στις εγκαταστάσεις του Σικιαριδείου, με τα καθήκοντα που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω. Κύρια καθήκοντα: Άμεση βοήθεια των καταρτιζόμενων (κρίσεις, τραυματισμοί, […]

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου.

Το «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου. Περιγραφή θέσης: Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Σικιαριδείου Ιδρύματος προΐσταται της Επιστημονικής- Διδακτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ελέγχει και συντονίζει το έργο της και μεριμνά για την εν γένει ορθή λειτουργία της. Σε συνεργασία με […]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Πεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι Τηλ.: 210 80 23 572, 210 61 48 012 www.sikiarideio.gr email: social@sikiarideio.gr Πληροφορίες: Χολής Παναγιώτης Μαρούσι: 07/03/2024 Αρ. Πρωτ:88   ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) […]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ (MIS) 6003856

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Πεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι Τηλ.: 210 80 23 572, 210 61 48 012 www.sikiarideio.gr email: social@sikiarideio.gr Πληροφορίες: Παναγιώτης Χολής   Μαρούσι: 04/03/2024 Αρ. Πρωτ: 85 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ […]

Ανακοίνωση για καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων

Ανακοίνωση Μαρούσι, 01/03/2024 Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ορίζει τη Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, ως καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων που θα έχουν υποβληθεί έως εκείνο το χρονικό σημείο, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 59/13-02- 2024 Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στο ΚΔΗΦ που λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας […]

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση νοσηλευτή – νοσηλεύτριας.

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Αναπηρία» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση νοσηλευτή – νοσηλεύτριας. Περιγραφή θέσης: Η θέση Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας αφορά πενθήμερη εξάωρη πρωινή απασχόλησηστις εγκαταστάσεις του Σικιαριδείου, με τα καθήκοντα που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω. Κύρια καθήκοντα: Άμεση βοήθεια των καταρτιζομένων (κρίσεις, τραυματισμοί, ιώσεις, εμπύρετες καταστάσεις ) Χορήγηση θεραπευτικής […]

Στηρίξτε μας

Δωρεές – Χορηγίες Ευχαριστούμε που στηρίζετε το έργο του Σικιαριδείου Ιδρύματος Οι δωρεές και οι χορηγίες ευαισθητοποιημένων σε ζητήματα αναπηρίας ιδιωτών και επιχειρήσεων είναι ανεκτίμητες και διαχρονικά έχουν συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη και στήριξη του έργου μας. Με τη δωρεά σας βοηθάτε καθοριστικά την προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, και επίτευξη του […]

«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003856 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

    Αντικείμενο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Σικιαρίδειο ίδρυμα» Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ωφελούμενους: Μεταφορά Διαμονή και διατροφή (πρόχειρο γεύμα) Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (συμβουλευτικής,εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου Παροχή ατομικής ή / και ομαδικής άσκησης Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση […]

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Προκήρυξη για θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου

«Το «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου. Περιγραφή θέσης: Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Σικιαριδείου Ιδρύματος προΐσταται της Επιστημονικής- Διδακτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ελέγχει και συντονίζει το έργο της και μεριμνά για την εν γένει ορθή λειτουργία της. Σε συνεργασία με […]