ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η πρώτη επαφή του εκάστοτε ενδιαφερόμενου με το Σικιαρίδειο Ίδρυμα γίνεται τηλεφωνικά με την Κοινωνική Υπηρεσία. Ο αρμόδιος Κοινωνικός Λειτουργός εκτιμά μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις, αν το υποψήφιο άτομο πληροί τις προϋποθέσεις για να υποβληθεί σε Ιατροπαιδαγωγική αξιολόγηση.

Στη συνέχεια, αν η εκτίμηση από τις πληροφορίες που δόθηκαν είναι θετική, κανονίζεται συνάντηση με την Κοινωνική Υπηρεσία (για τη λήψη του Κοινωνικού Ιστορικού) και την Ιατρονοσηλευτική Υπηρεσία (για τη λήψη του Ιατρονοσηλευτικού Ιστορικού).        

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται ότι κατά την άφιξή τους προς αξιολόγηση από το φορέα μας, θα πρέπει απαραιτήτως:

  • να έρχονται στο ραντεβού μαζί με το προστατευόμενο μέλος, το οποίο επιθυμούν να εγγραφεί στο φορέα μας.
  • να φροντίσουν για την παρουσία δεύτερου ατόμου, το οποίο, στην περίπτωση διαταρακτικότητας, να μπορεί να απασχολήσει τον/την υποψήφιο/α προς ένταξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η λήψη των Ιστορικών.

Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική, προτείνονται στους γονείς/κηδεμόνες άλλες δομές που κρίνονται πιο κατάλληλες, έτσι ώστε να απευθυνθούν εφόσον το επιθυμούν.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η λήψη του Κοινωνικού Ιστορικού από τους γονείς/κηδεμόνες του/της νέου/ας. Παράλληλα, ο νέος/α αξιολογείται από την Ιατρονοσηλευτική Υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του Κοινωνικού Ιστορικού πραγματοποιείται η λήψη του Ιατρονοσηλευτικού Ιστορικού με τη συμμετοχή πάλι των γονέων/κηδεμόνων.

Εφόσον πληρούνται ως εκείνη τη στιγμή οι προϋποθέσεις για ένταξη, κανονίζεται δεύτερο ραντεβού, για να συνεχιστεί η διαδικασία της αξιολόγησης.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Κατά τη δεύτερη επίσκεψη της οικογένειας θα εξεταστεί ο/η νέος/α από Ψυχολογικής, Παιδαγωγικής, Λογοθεραπευτικής και Εργοθεραπευτικής άποψης.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι θα τους γνωστοποιηθεί το πόρισμα της Διεπιστημονικής Ομάδας με γραπτή επιστολή, καθώς και τηλεφωνικώς.