ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003856 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

    Αντικείμενο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Σικιαρίδειο ίδρυμα» Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ωφελούμενους: Μεταφορά Διαμονή και διατροφή (πρόχειρο γεύμα) Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (συμβουλευτικής,εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου Παροχή ατομικής ή / και ομαδικής άσκησης Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση […]