Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Όταν επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Αποδέχεστε επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενότητες της ιστοσελίδας.

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Πεντέλης 58, 151 26, τηλ. 210 80 50 433, (info@sikiarideio.gr), διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα www.sikiarideio.gr και όχι σε ηλεκτρονικές σελίδες άλλων οργανισμών με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς. Επίσης, η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου αφορά στις online επαφές ανάμεσα στους χρήστες της ιστοσελίδας και του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων.
Οι παρακάτω πληροφορίες στοχεύουν να σας ενημερώσουν: (α) για το τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες, (β) για το αν αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους και (γ) ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα συλλεχθέντα προσωπικά σας δεδομένα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MAILING LISTS ΑΠΟ NEWSLETTERS, GOOGLE FORMS, ONLINE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων, από την ίδρυσή του το 1971, έχει σαν σκοπό την ψυχική, κοινωνική και θεραπευτική φροντίδα των παιδιών με νοητική υστέρηση, αγοριών και κοριτσιών και την ομαλή τους ένταξη στην οικογένεια και την κοινωνία. Η προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των εφήβων με νοητική υστέρηση με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Με στόχο την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τις δραστηριότητες της, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση του σκοπού της, το Ίδρυμα αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της google forms. Τα συλλεγόμενα με την παρούσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το Ίδρυμα αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή newsletters και περιοδικών ενημερώσεων για συγκεκριμένες δράσεις.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων προβαίνει στην ασφαλή τήρηση αρχείου των συλλεγομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων δεν ανακοινώνει τα συλλεγόμενα δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες.

Αναλυτικά:

Newsletter/Google forms:

Συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και το e-mail σας (υποχρεωτικά) και πατώντας το κουμπί «Εγγραφή», αυτομάτως συναινείτε στην εγγραφή σας στο Newsletter.
Συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), τη διεύθυνση (υποχρεωτικά), το e-mail (υποχρεωτικά) και το τηλέφωνο σας (υποχρεωτικά) σε οποιαδήποτε Google Form που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αφορά συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, παροχή εθελοντικής υπηρεσίας, κ.α., αυτομάτως συναινείτε στην εγγραφή σας στο mailing list.
Η αποστολή του Newsletter και οι περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων δεν είναι προσωπική ούτε εμπιστευτική αλληλογραφία. Είναι ένα ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορεί να διαβάζεται και από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή σας στο Newsletter (unsubscribe) και στη σχετική mailing list ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@sikiarideio.gr. Επίσης, κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο e-mail σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

Online οικονομική υποστήριξη:

Σε περίπτωση online οικονομικής υποστήριξης/δωρεάς, το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων τηρεί ονοματεπώνυμο και e-mail. Η online οικονομική υποστήριξη/δωρεά πραγματοποιείται μέσω web-banking, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την Τράπεζα ALPHA BANK (βλ. όρους χρήσης-ασφαλείς συναλλαγές στο ακόλουθο link)
Τα στοιχεία που τηρούνται έχουν αποκλειστικό στόχο την επικοινωνία της Εταιρείας με τον χρήστη, για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων δωρεών. Προκειμένου ο δωρητής να εγγραφεί στη mailing list του Ιδρύματος, θα του ζητηθεί η σχετική άδεια.

ΤΡΙΤΟΙ-ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών και υποστηρικτών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές. Το Ίδρυμα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης και για στατιστικούς σκοπούς. Δεν παρέχονται πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας σε μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:
• Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
• Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση μία σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
• Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση, κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων στο e-mail: dpo@sikiarideio.gr, τηλέφωνο: 210-8050433.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

• Επίγνωση και επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας
• Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις, όμως, όπου η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, όταν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο ή όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς το δημόσιο συμφέρον, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που ενδεχομένως επιδιώκει το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς στο Ίδρυμα και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων στο e-mail: dpo@sikiarideio.gr, τηλέφωνο: 210-8050433.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.
Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις και γενικά για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας και την επεξεργασία τους, ή τις πρακτικές της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων στο e-mail: dpo@sikiarideio.gr, τηλέφωνο: 210-8050433

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.