Υπηρεσίες

Τα προγράμματα του Σικιαριδείου Ιδρύματος αποτελούνται από:

 • Ένταξη:

Υποδοχή και προσαρμογή των καταρτιζόμενων που έρχονται για πρώτη φορά στο Σικιαρίδειο για την ομαλή ένταξή τους στα Εργαστήρια.

Επαγγελματική κατάρτιση σε εργαστήρια στελεχωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό.

Οι στόχοι των Εργαστηρίων είναι :

 • H εξοικείωση των καταρτιζόμενων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με έμφαση στην τήρηση ωραρίου εργασίας, την προσοχή, την πρωτοβουλία,   την ασφάλεια, την υπευθυνότητα και  τη συνέπεια
 • Η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μέσα από θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιδιωκόμενη επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζόμενων
 • Η ανάπτυξη της φαντασίας, η καλλιέργεια της αισθητικής, η δημιουργική ικανοποίηση, η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η πρακτική εκμάθηση της έννοιας της συνεργασίας

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε ο κάθε καταρτιζόμενος να προχωρά από στάδιο σε στάδιο αναλόγως με την εξέλιξή του. Συνεπώς, οι ομάδες καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα δημιουργούνται ανάλογα με το νοητικό επίπεδο, τις κλίσεις και τις δεξιότητες του καθενός, ώστε να εκμεταλλευτούν την οργανωμένη και εξοπλισμένη υποδομή των Εργαστηρίων.

Τα έργα που δημιουργούνται από τους καταρτιζόμενους διατίθενται σε εκδηλώσεις που γίνονται είτε στο χώρο του Ιδρύματος είτε σε διάφορες άλλες εξωτερικές διοργανώσεις όπως  εκθέσεις, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, ενδοεταιρικά bazaar κ.ά.

Έχουν σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Λογοθεραπεία

Παιδαγωγικό – Μαθησιακό

Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση

Εργοθεραπεία

Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μουσική Ομάδα- Χορωδία

Θεατρικό Παιχνίδι

Οδηγισμός

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα φροντίζει άτομα με ήπια και ελαφρά νοητική υστέρηση

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στόχος της επιστημονικής ομάδας είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και απαιτήσεις των ατόμων που εξυπηρετεί. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της οικογένειας με την επιστημονική ομάδα είναι αναγκαία και απαραίτητη. Η επικοινωνία είναι συχνή, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις κηδεμόνων και προσωπικού στο Ίδρυμα.

Η αρχική αξιολόγηση τους γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Ειδικό Παιδαγωγό. Τα παιδιά που περνάνε τα κριτήρια αξιολόγησης δέχονται τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ψυχιατρική Παρακολούθηση

              Οικογενειακή Συμβουλευτική από Ψυχολόγο / Ψυχίατρο

 • Ψυχολογική και Κοινωνική Στήριξη
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις από Κοινωνικό Λειτουργό 
 • Εξέταση Νοητικού Δυναμικού από Ψυχολόγο 
 • Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική γονέων από ψυχολόγο και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Εργοθεραπεία

           Ατομική Εργοθεραπευτική παρέμβαση από Εργοθεραπευτή

           Ομαδική Εργοθεραπευτική παρέμβαση από Εργοθεραπευτή

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Οδοντιατρική πρόληψη και φροντίδα
 • Οδηγισμός
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Χορός
 • Αφηγηματική Θεραπεία

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία.
 • Παροχή δεκατιανού – μεσημεριανο
 • Αυτοεξυπηρέτηση, κυκλοφοριακή αγωγή, κοινωνική αγωγή.
 • Διαχείριση χρημάτων. 
 • Συντήρηση σχολικών γνώσεων. 
 • Προετοιμασία για την υποστηριζόμενη ημιαυτόνομη διαβίωση. 
 • Σεμινάρια σε γονείς και εργαζομένους του Κέντρου Διοργάνωση ψυχαγωγικών προγραμμάτων & εκπαιδευτικών επισκέψεων,ώστε οι νέοι να μην υστερούν σε πολιτισμικά και πολιτιστικά ερεθίσματα. 
 • Προγράμματα ειδικής φυσικής αγωγής σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.