Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Νοσηλευτή-τριας

« Προκήρυξη Θέσης Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας »

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Αναπηρία» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση νοσηλευτή – νοσηλεύτριας.

Περιγραφή θέσης:                         

Η θέση Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας αφορά πενθήμερη εξάωρη πρωινή απασχόληση στις εγκαταστάσεις του Σικιαριδείου, με τα καθήκοντα που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω.

  • Κύρια καθήκοντα:
  • Άμεση βοήθεια των καταρτιζόμενων (κρίσεις, τραυματισμοί, ιώσεις, εμπύρετες καταστάσεις )
  • Χορήγηση θεραπευτικής αγωγής
  • Εφαρμογή μέτρων πρωτογενούς αλλά και κάθε είδους πρόληψης και εκπαίδευση καταρτιζόμενων στην τήρηση προγραμμάτων μέτρων πρόληψης
  • Εφαρμογή προληπτικών μέτρων δημόσιας υγείας (σε θέματα όπως π.χ. ιός της γρίπης, ψείρες)
  • Καθημερινή φροντίδα καταρτιζόμενων (όπως π.χ. προσωπική καθαριότητα – υγιεινή)
  • Παρακολούθηση διαιτολογίου
  • Καθημερινή συνεργασία με τους γονείς για προβλήματα υγείας, διαιτολογίου, προσωπικής υγιεινής καταρτιζόμενων
  • Συνεργασία με φορείς παροχών υγείας για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στους ωφελούμενούς μας.
  • Τήρηση αρχείου / ιστορικού υγείας

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

– Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.)

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

– Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε φορείς με συναφές αντικείμενο

– Προαιρετικός τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών

Απαραίτητες δεξιότητες:

Καλή γνώση αντικειμένου, ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργική διάθεση, ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της επιστημονικής ομάδας, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στο admin@sikiarideio.gr μέχρι την 14/7/2024

 

Λίγα λόγια για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα:

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο ανοιχτής φροντίδας και κατάρτισης εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασιλείου Σικιαρίδη, ενώ με τη σημερινή του μορφή λειτουργεί από το 1971. Είναι Μη Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Διαθέτει άδεια λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με νοητική αναπηρία και πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά ISO 9001:2015. Εδρεύει στο Μαρούσι, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 18 στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκονται τα εργαστήρια κατάρτισης, οι αίθουσες των θεραπευτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών, τα γραφεία της διοίκησης, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, το θερμοκήπιο, το φυτώριο και τα γήπεδα αθλοπαιδιών. Στο Ίδρυμα εκπαιδεύονται καθημερινά οι ωφελούμενοί του, οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα εργαστήρια, συμμετέχουν στα θεραπευτικά και συνοδευτικά προγράμματα και παρακολουθούνται από την Επιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός κ.ά.), ενώ τους παρέχονται και υπηρεσίες σίτισης και μεταφοράς -από και προς- την κατοικία τους.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι διττός. Πρωτίστως, αφορά στην ολόπλευρη υποστήριξη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και στην ενδυνάμωσή τους σε κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την ομαλή τους προσαρμογή στην κοινωνία. Παράλληλα, επιδιώκεται η επαγγελματική κατάρτιση των νέων αυτών, μέσα από την εκπαίδευσή τους σε τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο την ενδυνάμωσή τους σε επίπεδο δεξιοτήτων και τη μεγιστοποίηση της δυνατότητάς τους για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία.

Επιπλέον στόχοι του Ιδρύματος είναι:

-Η ενημέρωση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία

-Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

-Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα

-Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την επαγγελματική απασχόληση και την συμμετοχή στα κοινά.