Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Εργοθεραπευτή / Εργοθεραπεύτριας

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Αναπηρία» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση:

Εργοθεραπευτή / Εργοθεραπεύτριας .

Περιγραφή θέσης:

Η θέση Εργοθεραπευτή / Εργοθεραπέυτριας αφορά πλήρη πρωινή απασχόληση στις εγκαταστάσεις του Σικιαριδείου, με τα καθήκοντα που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω.

Βασική Αποστολή:

 1. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (γνωστικών – κινητικών) βάσει της βιολογικής ηλικίας των καταρτιζόμενων
 2. Αυτονομία (εκπαίδευση στην Αυτόνομη Διαβίωση- Εργονομία)

Κύρια καθήκοντα:

 1. Αξιολογεί τους καταρτιζόμενους και θέτει μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους
 2. Βελτιώνει τις γνωστικών –αντιληπτικές δεξιότητες των καταρτιζόμενων
 3. Εκπαιδεύει τους καταρτιζόμενους σε δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής
 4. Αναπτύσσει την κοινωνικότητα των καταρτιζόμενων
 5. Τηρεί αρχείο
 6. Συμμετέχει στην Διεπιστημονική Ομάδα
 7. Εκπαιδεύει και Εποπτεύει Φοιτητές Εργοθεραπείας συνεργαζόμενων Φορέων

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 1. Πτυχίο Εργοθεραπείας
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ( προαιρετικό )
 4. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση ( προαιρετικό )

Απαραίτητες δεξιότητες:

 1. Καλή θεραπευτική σχέση με τον καταρτιζόμενο
 2. Κλινική παρατήρηση
 3. Καλή επικοινωνία- συνεργατικότητα
 4. Κλινική εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στο admin@sikiarideio.gr μέχρι την 14/7/2024.

Λίγα λόγια για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα:

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο ανοιχτής φροντίδας και κατάρτισης εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασιλείου Σικιαρίδη, ενώ με τη σημερινή του μορφή λειτουργεί από το 1971. Είναι Μη Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Διαθέτει άδεια λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με νοητική αναπηρία, πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πιστοποίηση ISO 9001:2015. Εδρεύει στο

 

Μαρούσι, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 18 στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκονται τα εργαστήρια κατάρτισης, οι αίθουσες των θεραπευτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών, τα γραφεία της διοίκησης, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, το θερμοκήπιο, το φυτώριο και τα γήπεδα αθλοπαιδιών.

Στο Ίδρυμα εκπαιδεύονται καθημερινά οι ωφελούμενοί του, οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα εργαστήρια, συμμετέχουν στα θεραπευτικά και συνοδευτικά προγράμματα και παρακολουθούνται από την Επιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός κ.ά.), ενώ τους παρέχονται και υπηρεσίες σίτισης και μεταφοράς -από και προς- την κατοικία τους.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι διττός. Πρωτίστως, αφορά στην ολόπλευρη υποστήριξη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και στην ενδυνάμωσή τους σε κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την ομαλή τους προσαρμογή στην κοινωνία.

Παράλληλα, επιδιώκεται η επαγγελματική κατάρτιση των νέων αυτών, μέσα από την εκπαίδευσή τους σε τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο την ενδυνάμωσή τους σε επίπεδο δεξιοτήτων και τη μεγιστοποίηση της δυνατότητάς τους για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία.

Επιπλέον στόχοι του Ιδρύματος είναι:

-Η ενημέρωση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία

-Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

-Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα

-Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την επαγγελματική απασχόληση και την συμμετοχή στα κοινά.