Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε ο κάθε καταρτιζόμενος να προχωρά αναλόγως με την εξέλιξή του

Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτωv

Έχουν σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των καταρτιζμενων

Τελευταία Νέα

Στη σελίδα μπορείτε να βρείτε νέα, άρθρα προκηρύξεις, εκδηλώσεις κτλ.

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις

Λίγα λόγια για εμάς...

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο κατάρτισης νέων από 14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση που εδρεύει στο Μαρούσι. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασίλειου Σικιαρίδη και ενώ αρχικά λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο και πρεβεντόριο, απέκτησε την τωρινή του μορφή το 1971.