ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα (Ν.Π.Ι.Δ.) που φιλοξενεί και εκπαιδεύει άτομα με νοητική υστέρηση ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για την στελέχωση των κάτωθι τμημάτων:

 1. Εργοθεραπείας
 2. Λογοθεραπείας
 3. Δημοσίων Σχέσεων
 4. Διοικητικό προσωπικό
 5. Βοηθητικό προσωπικό
 6. Εργαστηρίου ειδών γάμου βάπτισης και χειροτεχνημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους  στο admin@sikiarideio.gr
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τίτλο
«Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».


Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης έφηβου, νέου, αμφοτέρων των φύλων, με νοητική υστέρηση (ωφελούμενοι) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καλύπτοντας τη φοίτησή τους έως το τέλος της Πράξης με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13.04.2022

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Λίγα λόγια για εμάς...

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο κατάρτισης νέων από 14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση που εδρεύει στο Μαρούσι. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασίλειου Σικιαρίδη και ενώ αρχικά λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο και πρεβεντόριο, απέκτησε την τωρινή του μορφή το 1971.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι διετής. Επιπλέον διαθέτει πιστοποίηση  ISO 9001:2015 για το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο και έχει έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία των καταρτιζόμενων και από δωρεές.

[Modal-Window id=”1″]

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠ), της Παντείου, φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας, φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων που ειδικεύονται στην Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αλλά και σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Υπηρεσίες

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα φροντίζει παιδιά με μέση και ελαφρά Νοητική Υστέρηση.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στόχος της επιστημονικής ομάδας είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και απαιτήσεις των ατόμων που εξυπηρετεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της οικογένειας με την επιστημονική ομάδα είναι αναγκαία και απαραίτητη. Η επικοινωνία είναι συχνή, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις κηδεμόνων και προσωπικού στο Ίδρυμα.

Η αρχική αξιολόγηση τους γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Ειδικό Παιδαγωγό. Τα παιδιά που περνάνε τα κριτήρια αξιολόγησης δέχονται τις παρακάτω υπηρεσίες :

Ψυχιατρική Παρακολούθηση​

Ψυχολογική και Κοινωνική Στήριξη​

Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία

parents

Συμβουλευτική γονέων

Οδοντιατρική πρόληψη και φροντίδα

Ιατρονοσηλευτική Υπηρεσία

Epagg Prosanatolismos1

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Epag Katarisi

Επαγγελματική Κατάρτιση

Musicteam

Μουσική Ομάδα

Mental Health

Θεραπευτικές Υπηρεσίες

Placeholder Badge 11.svg

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

κολυμβητηριο

Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Η αξιολόγηση και παρακολούθηση των καταρτιζόμενων είναι συνεχής κατά τη διάρκεια κατάρτισης τους στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα. Σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών, οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται συστηματικά για την ομαλή προσαρμογή και τοποθέτησή τους στα  Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παράλληλα, λειτουργούν Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων με σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων. 

Διαβάστε τη διαδικασία αξιολόγησης για την εισαγωγή νέων καταρτιζόμενων εδώ.

Για την εγγραφή/ένταξη στα προγράμματα του ιδρύματος, μπορείτε να δείτε πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας και επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8023572 ή ηλεκτρονικά στο:social@sikiarideio.gr.

 
 

Για λήψη της Αίτησης Ένταξης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προγράμματα

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε ο κάθε καταρτιζόμενος να προχωρά αναλόγως με την εξέλιξή του. Συνεπώς, οι ομάδες καταρτιζόμενων ανά πρόγραμμα δημιουργούνται ανάλογα με το νοητικό επίπεδο, τις κλίσεις και τις δεξιότητες του κάθε καταρτιζόμενου, ώστε να εκμεταλλευτούν την οργανωμένη και εξοπλισμένη υποδομή των Εργαστηρίων.

Ένταξη

Υποδοχή και προσαρμογή των καταρτιζόμενων που έρχονται για πρώτη φορά στο Σικιαρίδειο για την ομαλή ένταξή τους στα Εργαστήρια

Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

Επαγγελματική κατάρτιση σε εργαστήρια στελεχωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό.

Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτωv

Έχουν σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι διττός :

 • H ψυχική, κοινωνική και θεραπευτική φροντίδα των ατόμων με νοητική υστέρηση και η ομαλή τους ένταξη στην οικογένεια και την κοινωνία.
 • Η προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των νέων με νοητική υστέρηση και η καλύτερη προσαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Παρακολουθείστε το Binteo
Οι στόχοι μας
 • Η μελέτη, δημιουργία και παρακολούθηση ενός σχεδίου δράσης υπέρ των νέων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες
 • Η ενημέρωση και η υποστήριξη των οικογενειών τους
 • Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
 • Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση στην κοινότητα, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην κατάρτισή τους, η αυτονομία, η ποιότητα ζωής και η ατομική τους εξέλιξη

Δωρεές και Χορηγίες

Στηρίξτε το Σικιαρίδειο

Θέλετε να Προσφέρετε;

Κάνοντας σήμερα τη δική σας δωρεά ενισχύετε το έργο του Σικιαριδείου Ιδρύματος, βοηθάτε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας στηρίζοντας την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ατόμων με νοητική υστέρηση.

πωσ θα μασ βρειτε

Για πληροφορίες ή επίσκεψη στο χώρο μας επικοινωνήστε μαζί μας:

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Πεντέλης 58, 151 26 Μαρούσι 

Επισκεφθειτε μασ

Η Εφημερίδα των παιδιών

Η εφημερίδα μας συγκεντρώνει τις περιγραφές των καταρτιζόμενων του Σικιαριδείου με τις καθημερινές τους στιγμές και δραστηριότητες, τις προτιμήσεις τους και τα συναισθήματά τους.

Εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε στο email σας την εφημερίδα μας. 

Εισάγοντας το email σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Καλοκαιρινή Γιορτή Σικιαριδείου Ιδρύματος

                                                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ, 16/06/2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η καλοκαιρινή γιορτή του Σικιαριδείου Ιδρύματος, τηρώντας

Διαβάστε περισσότερα»

Διαδικτυακή Ημερίδα Σικιαριδείου Ιδρύματος

                                          Το Σικιαρίδειον Ίδρυμα σας προσκαλεί στην #διαδικτυακή_ημερίδα με θέμα: «Σικιαρίδειον Ίδρυμα 2021- Παροχή Υπηρεσιών και Προοπτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ένταξης»

Διαβάστε περισσότερα»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ-ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002524

ΤΗΛ./FAX: 210 8050433 E-MAIL: social@sikiarideio.gr ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 – 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ www.sikiarideio.gr Μαρούσι: 07/05/2021 Αρ. Πρωτ: 159 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα»

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ-ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002524

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΛ./FAX: 210 8050433 E-MAIL: admin@sikiarideio.gr ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 – 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ www.sikiarideio.gr Μαρούσι: 28/04/2021 Αρ. Πρωτ: 150   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της

Διαβάστε περισσότερα»

Δεύτερη δόση εμβολιασμού ενάντια στον Κορωνοϊό για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα!

Δεύτερη_δόση_εμβολιασμού ενάντια στον Κορωνοϊό για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα! Την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, η δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι στην COVID-19 προς

Διαβάστε περισσότερα»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.