Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτησης

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε ο κάθε καταρτιζόμενος να προχωρά αναλόγως με την εξέλιξή του

Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτωv

Έχουν σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των καταρτιζμενων

Τελευταία Νέα

Στη σελίδα μπορείτε να βρείτε νέα, άρθρα προκηρύξεις, εκδηλώσεις κτλ.

Εκδηλώσεις

Λίγα λόγια για εμάς...

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο κατάρτισης νέων από 14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση που εδρεύει στο Μαρούσι. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασίλειου Σικιαρίδη και ενώ αρχικά λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο και πρεβεντόριο, απέκτησε την τωρινή του μορφή το 1971.

Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τίτλο
«Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης έφηβου, νέου, αμφοτέρων των φύλων, με νοητική υστέρηση (ωφελούμενοι) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καλύπτοντας τη φοίτησή τους έως το τέλος της Πράξης με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13.04.2022

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ