ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

CategoriesΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μαθησιακό πρόγραμμα οργανώνεται σε ομάδες, ανάλογα με τις μαθησιακές δυνατότητες των νέων και τις συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες. Εφαρμόζεται άλλοτε ομαδικά και άλλοτε εξατομικευμένα και περιλαμβάνει: – Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου, απόκτηση βασικών γνώσεων αριθμητικής, διαχείριση χρημάτων – Συζήτηση και εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής, επικαιρότητας και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων – Αναφορά σε […]

CategoriesΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Λογοθεραπείας είναι ενταγμένα είτε σε ατομικά προγράμματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού είτε σε ομαδικά προγράμματα που στόχο έχουν την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και την βελτίωση της συμπεριφοράς. Σε κάθε παιδί παρέχεται αρχικά μια πρώτη αξιολόγηση ώστε να εντοπισθούν τα προβλήματα και να τεθούν […]

CategoriesΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα πραγματοποιούνται προγράμματα προσαρμοσμένης Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η άσκηση του σώματος, η ενίσχυση των νοητικών διαδικασιών που στηρίζονται στις αισθητηριακές λειτουργίες και την κινητική συμπεριφορά, η ομαλή και αβίαστη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και η ψυχαγωγία. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού είναι […]